Rekrutacja RODO

Nasz "Kopernik" w gronie najlepszych liceów w kraju!

Dziennikarze Perspektyw przygotowali i opublikowali wczoraj tradycyjny Ogólnopolski Ranking Najlepszych Liceów i Techników. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, szkoły i tym razem zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) i przedmiotów dodatkowych (45%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano protokoły komitetów głównych olimpiad oraz zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur. Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2021 roku zdawało minimum 12 maturzystów, a dodatkowym kryterium wejścia danej szkoły do rankingu było osiągnięcie przez nią wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego. Bardzo się cieszymy, że nasze liceum znalazło się kolejny rok z rzędu w grupie tych szkół, z których polska edukacja jest szczególnie dumna. Sprawdź, na którym miejscu w ww. rankingu w skali województwa oraz kraju uplasowała się nasza szkoła! Ponadto informujemy, że po raz trzeci otrzymaliśmy tytuł "Srebrnej Szkoły" oraz prawo do używania symbolu graficznego srebrnej tarczy, będącego potwierdzeniem wysokiej jakości pracy szkoły.

/pliki/zdjecia/tar.jpg

Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj