Rekrutacja RODO

Nasz "Kopernik" w gronie najlepszych liceów w kraju!

Dziennikarze Perspektyw przygotowali i opublikowali dziś o godz. 0.00 swój Ogólnopolski Ranking Najlepszych Liceów. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, szkoły i tym razem zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów: sukcesy w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) i przedmiotów dodatkowych (45%). Do sporządzenia rankingu wykorzystano protokoły komitetów głównych olimpiad oraz zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych z wynikami matur. Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2022 roku zdawało minimum 12 maturzystów, a dodatkowym kryterium wejścia danej szkoły do rankingu było osiągnięcie przez nią wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego (warunki te spełniło 1360 liceów spośród 2200). Bardzo się cieszymy, że nasze liceum znalazło się kolejny rok z rzędu w grupie tych szkół, z których polska edukacja jest szczególnie dumna. Sprawdź, na którym miejscu w ww. rankingu w skali województwa oraz kraju uplasowała się nasza szkoła!

/pliki/zdjecia/tar_1.jpg

Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj