Rekrutacja RODO

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 - informacje

Drodzy absolwenci szkół podstawowych, przypominamy wam, że 13 maja (poniedziałek) rozpocznie się w tym roku pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (rejestracja kandydatów), w którym zobowiązani jesteście dokonać wyboru szkoły i złożyć w niej podania. Zainteresowanych dostaniem się do tarnobrzeskiego "Kopernika" zapraszamy do działu Dla Ósmoklasistów. Tam można już znaleźć wszystkie istotne informacje wraz z linkiem odsyłającym bezpośrednio do systemu elektronicznego naboru, w którym należy zgłosić swój akces podjęcia nauki w naszej szkole.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzeg
na rok szkolny 2024/2025

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej w naszej szkole powinien w wyznaczonych terminach:

a) zarejestrować się na internetowej stronie naboru: https://podkarpacie.edu.com.pl
- Wybrać zakładkę: „zgłoś kandydaturę” i dalej uzupełniać wpisy zgodnie z tym jak elektroniczny system prowadzi, pamiętając, aby wybrać Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu jako szkołę pierwszego wyboru i odpowiedni dla siebie profil, zgodnie z ofertą szkoły. Należy również wybrać dwa języki: pierwszy język to język angielski, drugi język to może być język niemiecki, język francuski, język rosyjski albo język hiszpański (wybrany język musi być kontynuacją nauczania języka ze szkoły podstawowej). Na koniec należy uzupełnić wszystkie inne dane osobowe: własne oraz rodziców, zgodnie z tym, czego wymaga system.

b) wydrukować wniosek i podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego złożyć w sekretariacie naszej szkoły.

c) złożyć u przedstawicieli komisji rekrutacyjnej w naszej szkole oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej, dwa zdjęcia (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem) oraz kartę zdrowia.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj