Rekrutacja RODO

Światowy Dzień Filozofii

16 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Filozofii ustanowiony przez UNESCO na trzeci czwartek listopada. Jest to okazja do promowania filozofii jako sztuki samodzielnego i krytycznego myślenia oraz podkreślenie roli filozofii dla rozwoju ludzkiej myśli, kultury i osobowości każdego człowieka. Filozofia pomaga budować bardziej tolerancyjne i szanujące się wzajemnie społeczeństwo, respektujące zasady ludzkiej godności oraz stymuluje dialog międzykulturowy. Chociaż we współczesnym świecie wielu ludzi uważa, że filozofia nie należy do ciekawych nauk, to jednak ona przez wieki kształtowała pozostałe nauki. Już starożytni uważali, że myślenie jest potęgą i może zmienić świat. Zachęcamy wszystkich do stawiania sobie pytań filozoficznych oraz podjęcia refleksji: po co żyję na świecie? Życzymy wszystkim umiłowania i zgłębiania mądrości, która pomaga w poznawaniu prawdy i czyni człowieka szlachetnym.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj