Rekrutacja RODO

Wkrótce rusza rekrutacja do kolejnego projektu!

W rok szkolny 2023/2024 nasza szkoła wkracza z Akredytacją programu Erasmus Plus. Tym samym otrzymaliśmy "zielone światło" na realizację działań współpracy międzynarodowej do 2027 roku bez konieczności aplikowania o projekty w kolejnych konkursach. Akredytacja ta daje także gwarancję dofinansowania działań założonych w planie Erasmusa, który jest podstawowym dokumentem, na którym opiera się długofalowa strategia podnoszenia poziomu edukacji w naszej szkole. Działania w nim zawarte obejmują każdego roku mobilności zagraniczne uczniów i szkolenia dla nauczycieli oraz działania lokalne.

/pliki/zdjecia/pro_2.jpg

Wszystkie działania są zgodne z celami założonymi przez szkołę w zaakceptowanym przez Agencję Narodową programu Erasmus+ wniosku o Akredytację: Planowy i systematyczny rozwój ucznia i nauczyciela, wdrażanie TIK w metodykę pracy, uczenia się i zarządzania.
- Rozwój kompetencji kluczowych poprzez zwiększenie liczby mobilności (udział w projektach edukacyjnych)
- Wsparcie dla uczniów uzdolnionych.
- Podniesienie i rozszerzenie wymiaru europejskiego naszej instytucji (propagowanie idei internacjonalizacji i wielokulturowości).
- Wielojęzyczność kadry nauczycielskiej i uczniów.

Ponadto podczas realizacji projektów szkoła musi przestrzegać standardów Erasmusa, które nakazują:
- włączanie i różnorodność w edukacji;
- odpowiedzialność za środowisko naturalne i zrównoważony rozwój;
- podniesienie poziomu edukacji cyfrowej;
- aktywne uczestnictwo w sieci szkół Erasmus.

W pierwszym roku realizacji Akredytacji nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 55282,00 Euro. W ramach akredytacji w roku szkolnym 2023/2024 zaplanowano następujące działania:
- wyjazd zagraniczny 18 uczniów klas II i III do szkoły partnerskiej w Piacenza (Włochy);
- projekt eTwinning,
- szkolenie metodyczne lub językowe dla 5/ 6 nauczycieli na Malcie i we Włoszech;
- szkolenie "job shadowing" dla 10 nauczycieli w Niemczech;
- stacjonarny kurs języka angielskiego dla kadry pedagogicznej;

Rekrutacja rozpocznie się już niebawem. Zapraszają koordynatorzy projektu: mgr Beata Dul oraz mgr Adam Stępiński. Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem rekrutacji dostępne będą za kilka dni w dziale Osiągnięcia - Nasze projekty - Akredytacja.
Powrót
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj