Rekrutacja RODO

Aneta Lampen-Noworyta - kandydatka na Polaka Roku 2012 w Holandii

Autorka oraz ilustratorka książek dla dzieci. Oprócz intensywnej działalności polonijnej i pisarskiej, zajmuje stanowisko seniorskie w jednej z najważniejszych holenderskich firm aktywnych na arenie międzynarodowej. Urodzona w sierpniu 1976 roku w Krakowie, gdzie skończyła szkołę podstawową oraz ognisko muzyczne w klasie fortepianu.

/pliki/zdjecia/an1.jpg

W liceum (im. M. Kopernika w Tarnobrzegu) była współorganizatorką szkolnych imprez muzyczno – teatralnych, które odbijały się echem w lokalnej prasie. W latach 1995 – 2000 studiowała filologię słowiańską oraz język włoski na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Nagrodzona stypendium Ministra Edukacji, kontynuowała studia na Uniwersytecie Sofijskim im. Klimenta Ochrydzkiego. Jako studentka brała udział w organizacji licznych koncertów, wystaw oraz konferencji slawistycznych. Zanim zdobyła tutuł magistra wyemigrowała na rok do Włoch, gdzie oprócz pracy studiowała język włoski oraz dialekt kalabryjski, a jednocześnie szerzyła wiedzę o Polsce i Polakach.

W latach 2001 – 2003 pracowała jako przewodnik oraz koordynator stworzonego przez siebie działu turystyki przyjazdowej w jednym w krakowskich biur turystycznych.Miłość do kraju sprytnie przełożyła na język biznesu, sprowadzając do kraju setki turystów z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, a nawet Japonii. W 2003 roku wyemigrowała do Holandii, gdzie oprócz konkretnej pracy zawodowej, rozpoczęła karierę pisarską.W roku 2008/2009 opublikowała dwie książki dla dzieci z własnymi ilustracjami : "Zosia i książę Elfów" oraz "Wodnik ze Starego Lasu" nominowaną do nagrody Najlepszej Książki Na Lato (w konkursie organizowanym przez portal literacki Granice).

W celach charytatywnych napisała opowiadanie, pt: „Jak aniołek zgubił drogę do nieba", opublikowane w zbiorze Miasto Aniołów (wyd. Św. Wojciech z Sandomierza). Cały zysk ze sprzedaży tomików został wykorzystany na potrzeby dzieci z domu dziecka w Tarnobrzegu.

W roku 2009 rozpoczęła współpracę jako wolontariusz z Niderlandzko - Polskim Centrum Kultury i Edukacji w Rotterdamie. Odtąd zaczęła się jej działalność na rzecz holenderskiej Polonii.

Aneta Lampen-Noworyta postrzegana jest w środowisku wielokulturowym jako ambasadorka Polski, do której szacunek stara się zaszczepić w sercach każdego, kogo spotyka na swojej drodze. Uważa też, że przyszłość narodu zależy od tego jak wychowa on swoje dzieci. To przekonanie jest główną inspiracją jej działań. Znając zarówno potrzeby jak i możliwości naszej młodej Polonii Aneta Lampen-Noworyta potrafi dotrzeć do polonijnej młodzieży. /pliki/zdjecia/an2.jpgScenariusz „Etiudy o Fryderyku" został przetłumaczony również na j. niederlandzki oraz wykorzystany przy organizacji imprez kulturalnych środowiska polskiego i holenderskiego, np. Dni Polskie, czy Dni Chopinowskie. Ponadto został on opublikowany w zeszycie Rodacy Rodakom (wrzesień 2010) Fundacji „Oświata Polska za granicą" i rozesłany po wielu polskich placówkach oświatowych w świecie.

Aneta Lampen-Noworyta jest inspiracją dla młodego pokolenia. Dowodem na to jest sztuka pt.„Śladami Wisły" napisana samodzielnie przez dzieci z Polskiej Szkoły w Rotterdamie w oparciu o teksty autorki. Ta całkowicie dwujęzyczna sztuka została pokazana społeczeństwu lokalnemu Schiedamu podczas festynu miejskiego. Ponadto została nagrodzona pierwszym miejscem w konkursie „Mam talent – prowadzę lekcje o Polsce" organizowanym przez Fundację „Oświata Polska za granicą", a nagranie DVD z przedstawienia zostało dołączone do teczki rocznicowej Rodacy Rodakom 2011.

Działalność Aneta Lampen-Noworytadociera również poza holenderską Polonię. Podczas regularnych spotkań literackich z polskimi dziećmi mieszkającymi w Hadze, Schiedamie i Rotterdamie, ale także Antwerpii i Brukseli promuje obraz Polski oraz miłość do języka ojczystego. Jest pomysłodawczynią, założycielką i opiekunką Korespondencyjnego Klubu Literackiego Młodej Polonii, który promuje literaturę polską wśród młodzieży polskiej mieszkającej za granicą. Klub rozpoczął działalność w 2012 roku organizacją Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza (50ciu uczestników z Belgii i Holandii) oraz uroczystym spotkaniem uczestników i laureatów konkursu wraz z rozdaniem nagród w SPK w Hadze. Twórczość młodych poetów polonijnych ukazała się w gazetach, czasopismach oraz portalach internetowych w polonijnej prasie belgijskiej, holenderskiej oraz w magazynie „Kocie Sprawy".

/pliki/zdjecia/an3.jpg

Aneta Lampen-Noworyta wspomaga różnorodne imprezy kulturalne. Na potrzeby projektu: Pools‐ Nederlandse Poëziemiddag in LCC de Zevensprong in Hoogvliet przygotowała tłumaczenia wierszy holenderskich poetów na język polski.

Na potrzeby wystawy Polen – Onze Buren w Museonie opracowała program kulturalno-kulinarny związany z polską tradycją Wielkiej Nocy. Materiały zostały wykorzystane w celu uatrakcyjnienia wystawy (projekt trwa nadal). Przygotowała też projekt polonijnej imprezy plenerowej oraz "Letniego teatru po drzewem". Jest autorką scenariusza sztuki „Noc Kupały" oraz reżyserką spektaklu z udziałem amatorskiej grupy teatralnej.

Obecnie pisarka pracuje nad nową książką dla dzieci, której tematem jest polski folklor o korzeniach słowiańskich oraz przygotowuje się do warsztatów planowanych podczas Kinderboekenmarkt w Hadze.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj