Rekrutacja RODO

Nowy projekt Comenius Regio

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczynamy nowy projekt Comenius Regio we współpracy z Gminą Tarnobrzeg i Stowarzyszeniem Esteka ”Metody zapobiegania niepowodzeniom szkolnym uczniów” po stronie polskiej i II Milli Egitim Mudurlugu (Kuratorium oświaty) z Mardin / Turcja.

Projekt będzie trwał 2 lata i dotyczył takich obszarów tematycznych jak:

1) Zwalczanie niepowodzeń szkolnych uczniów
2) Pedagogika i dydaktyka
3) Metody podnoszenia motywacji uczniów

Gmina Tarnobrzeg(Polska) i Kuratorium Oświaty z Mardin (Turcja) przy współpracy szkół ponadgimnazjalnych: liceów Milli Piyango i Mikołaja Kopernika oraz Centrum Badawczo - Konsultacyjnego z Mardin wraz ze Stowarzyszeniem ESTEKA będzie pracowało wspólnie nad określeniem przyczyn niepowodzeń szkolnych i ich zwalczaniem poprzez badania, ankiety oraz kwestionariusze. W trakcie projektu wiedza nauczycieli oraz liderów młodzieżowych stowarzyszeń odnośnie problemu zostanie pogłębiona poprzez udział w warsztatach i wymianie najlepszych praktyk wśród jego uczestników. Rezultaty projektu zostaną rozpowszechnione w trakcie seminariów, spotkań informacyjnych, poprzez raporty statystyczne, broszury, stronę internetową˛ w ciągu dwóch lat realizacji projektu(2011-2013) z włączeniem sześciu mobilności pomiędzy regionami partnerskimi. Dodatkowo celem projektu jest ustanowienie długoterminowej, edukacyjnej współpracy i wymiany najlepszych praktyk pomiędzy wszystkimi instytucjami uczestniczącymi w projekcie. Projekt jest finansowany w 75% ze środków Unii Europejskiej przy 25 % wkładzie stowarzyszenia Esteka.

Uwaga: Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj