Rekrutacja RODO

Pierwsza pomoc – program pokazów

W dniach 9 – 18 czerwca 2010 roku przeprowadzone zostaną w Koperniku pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przygotowali i poprowadzą uczniowie klas pierwszych. Pokazy te odbywać się będą na dużej przerwie na boisku szkolnym, a w razie niepogody w budynku szkoły na głównym holu na parterze.

Program pokazów

  • 09.06.2010r. – porażenie prądem, niesprawna instalacja (klasa 1e)
  • 11.06.2020r. – wypadek komunikacyjny (klasa 1f)
  • 14.06.2010r. – omdlenie, zawał serca (klasa 1c)
  • 16.06.2020r. – amputacja urazowa palca (klasa 1d)
  • 17.06.2010r. – porażenie prądem o wysokim napięciu (klasy 1a, 1e, 1i)
  • 18.06.2010r. – pomoc ofiarom bójki (klasa 1a)

koordynator pokazów

Robert Miczko

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj