Rekrutacja RODO

Podkarpacki program stypendialny

Urząd Miasta Tarnobrzeg pragnie poinformować, iż w dniach od 30 marca 2009 r. do dnia 08 kwietnia 2009 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów w ramach projektu “Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w roku 2009” realizowanego przez Powiat Sanocki jako lidera projektu we współpracy Gminą Tarnobrzeg.

Informacje o naborze- plik PDF

Oświadczenie - dochody nieopodatkowane- plik PDF

Oświadczenie - dochody z ryczałtu- plik PDF

Regulamin przyznawania stypendiów- plik PDF

Wniosek o przyznanie stypendium- plik PDF

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj