Rekrutacja RODO

Samorząd Uczniowski - sprawozdanie 2010

SPRAWOZDANIE Z PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
SEMESTR I 2010/2011

Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu w pierwszym semestrze roku szkolnego 2010/2011 jako główny cel swojej działalności obrał zakup nowego sprzętu nagłośnieniowego dla szkoły. Przewidywana kwota ww. projektu została oszacowana na 13 tys. złotych.

10 września 2010 r. samorząd zorganizował i przeprowadził kiermasz podręczników szkolnych dla uczniów Liceum.

30 września 2010 r. z okazji Dnia Chłopaka samorząd zorganizował na Sali gimnastycznej strzelnicę, gdzie każdy za symboliczną opłatę mógł spróbować swoich sił w strzelaniu z broni ASG.

6 grudnia 2010 r. z okazji „Świętego Mikołaja” samorząd zorganizował akcję, która miała na celu podziękować uczniom Liceum za uczestnictwo w organizowanych przez samorząd dyskotek, zbiórek, koncertów, poprzez dotarcie do każdej klasy szkolnego Mikołaja w raz z jego pomocnikami i rozdanie cukierków.

21 grudnia 2010 r. samorząd uczestniczył w organizacji Koncertu Świątecznego, pieniądze zebrane z biletów zostały przeznaczone na zakup sprzętu nagłośnieniowego.

Dzięki organizacji:

  • Dyskotek szkolnych
  • Strzelnicy na Dzień Chłopaka
  • Dobrowolnej zbiórki pieniędzy wśród rodziców
  • Koncertu Świątecznego

Zebrano 5662 zł, które przeznaczono na zakup sprzętu nagłośnieniowego o wartości 5152 zł.

Dodatkowo pozyskano zewnętrznego sponsora – pana Dariusza Kołka, który dokonał zakupu sprzętu o wartości 2000 zł.

Ponadto dokonano zakupu monitora dla Webmasteringu w firmie VIACOM. (Serdecznie dziękujemy!)

Podsumowując, w semestrze I roku szkolnego 2010/2011 zebrano 7662 zł oraz dokonano zakupu sprzętu nagłośnieniowego o łącznej wartości 7152 zł i monitora o wartości 450 zł.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj