Rekrutacja RODO

XVII Seminarium „Wybrane problemy chemii”

W ubiegły piątek (05.02.2010r.) odbyło się w Rzeszowie XVII Seminarium pn. „Wybrane problemy chemii” zorganizowane przez Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, I Liceum Ogólnokształcące im. St. Konarskiego w Rzeszowie oraz Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Czynny udział w tym spotkaniu wzięli uczniowie klas licealnych z całego Podkarpacia, w tym i z naszego liceum. Na seminarium to wybrały się od nas klasy II c i I d pod opieką p. M. Świszcz oraz p. Z. Sroki. Seminarium składało się z 2 części: wykładów oraz zajęć laboratoryjnych. Poruszone zostały tematy: „Żywność modyfikowana genetycznie” oraz „Wybrane zagadnienia elektrochemii”. Wykłady i ćwiczenia laboratoryjne poprowadzili dr Maria Misiorek i prof. dr hab. inż. Bolesław Fleszar. Seminarium cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Wystarczy wspomnieć, że na auli zebrało się około 300 uczniów, którzy wysłuchali wspomnianych wykładów. Do zajęć laboratoryjnych przystąpili natomiast tylko wybrani uczniowie, którzy reprezentowali wszystkie biorące udział w seminarium szkoły. Spróbowali oni swoich sił m.in. w zajęciach z zakresu metod rozdziału i oczyszczania mieszanin, kompleksometrii czy oznaczania ilościowego metodą spektrofotometrii. Okazało się, że uczniowie doskonale poradzili sobie z tymi trudnymi zagadnieniami. W tym czasie reszta uczniów zwiedzała Politechnikę Rzeszowską. Myślę, że całe seminarium przebiegło w bardzo przyjemnej atmosferze. Wykładowcy i prowadzący ćwiczenia starali się poprowadzić seminarium ciekawie i fachowo. Widoczna była dobra organizacja. Na koniec warto też wspomnieć, że na wszystkich uczestników seminarium czekał mały słodki poczęstunek.

Rafał Krępa


Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj