Rekrutacja RODO

Cele projektu - COMENIUS

Podstawą projektu jest nawiązanie i utrzymanie długoterminowej współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami w Polsce i Turcji.
Umożliwi to wymianę najlepszych praktyk pedagogicznych oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania multimediów oraz języków. Projekt umożliwi rozszerzenie oferty dydaktycznej o wiedzę na temat kultury, historii, wspólnych korzeni kulturowych i tradycji regionu partnerskiego.
Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do efektywnej pracy wewnątrz wspólnoty UE przy wykorzystaniu technik informatycznych i postawy uczenia się przez całe życie.
Umożliwi to wzajemne poznanie systemów edukacyjnych i metod pracy.
Przyczyni się do rozszerzenia świadomości kulturowej i krzewienia postaw tolerancji wobec innych kultur oraz zmniejszenia poczucia ksenofobii.
Pozwoli na promocje języków ojczystych partnerów we współpracujących regionach.
Umożliwi zapoznanie się z systemami edukacyjnymi partnerów i pozwoli na skorzystanie z wypracowanych przez kraje partnerskie rozwiązań.

Główne prace koncentrować się będą wokół 3 tematów:

  1. Dziedzictwo kulturowe
  2. Pedagogika i Dydaktyka
  3. Nowe technologie, TIK

Działania w projekcie skierowane są na wzajemne poznanie i uczenie się od siebie. Podjęte działania będą adresowane do wszystkich instytucji i społeczności lokalnych. Zamierzamy osiągnąć cele poprzez wizyty studyjne w szkołach i organizacjach, wideo-konferencje podczas trwania projektu, dyskusje ewaluacyjne, warsztaty dydaktyczne i seminaria podczas mobilności jak również podczas pracy nad tworzeniem i utrzymaniem strony internetowej.
Poprzez wzajemną współpracę spodziewamy się pokonania barier kulturowych, wzbogacenia oferty edukacyjnej, zacieśnienia więzów na poziomie krajowym i międzynarodowym. Projekt jest szansą dla instytucji i społeczności lokalnej na otwarcie drzwi do wspólnej Europy w atmosferze wzajemnego szacunku, poznania wartości, dziedzictwa kulturowego i sposobu myślenia.


« Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj