Rekrutacja RODO

Historia naszej szkoły

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu posiada bogatą, ponadstuletnią tradycję (jej zaczątkiem była C.K. Wyższa Szkoła Realna, która powstała w 1909 roku), ale kształci swoich uczniów na miarę czasów. Szkoła zajmuje ważne miejsce na wojewódzkiej mapie edukacyjnej, co potwierdzają wyniki egzaminów maturalnych, olimpiad przedmiotowych, konkursów i zawodów sportowych. Tarnobrzeskie liceum postrzegane jest od lat w środowisku lokalnym jako szkoła przyjazna młodzieży, w której każdy uczeń może poczuć się doceniony, a działania szkoły skupiają się przede wszystkim na wspieraniu jego wszechstronnego rozwoju.


Stary budynek szkoły, dzisiaj urząd miasta.


A oto ważniejsze daty z historii naszej szkoły:


 • 1909 - powstanie C.K. Wyższej Szkoły Realnej. Pierwszy dyrektor - Stanisław Sobiński
 • 1910 - utworzenie Bursy dla uczniów im. Juliusza Słowackiego
 • 1911 - powstanie orkiestry szkolnej pod kierownictwem Józefa Łopatyńskiego
 • 1912 - utworzenie szkolnej drużyny harcerskiej przez Adama Malskiego
 • 1914 - wybuch pierwszej wojny światowej, kilku profesorów zostaje powołanych do armii austriackiej
 • 1915 - po rocznej przerwie szkołą wznawia działalność
 • 1916 - pierwszy egzamin dojrzałości - ośmiu uczniów zdaje maturę
 • 1918 - dyrektorem zostaje Karol Adwentowski, a później Michał Radomski
 • 1918 - uczniowie uczestniczą w akcji rozbrajania wojsk austriackich
 • 1918 - szkoła otrzymuje nazwę Państwowa Szkołą Realna w Tarnobrzegu
 • 1921 - powstaje szkolny Klub Sportowy - "Orlęta" kierowany przez Józefa Wojnasa
 • 1923 - powstaje szkolny Hufiec Przysposobienia Rezerw
 • 1925 - szkołą otrzymuje nazwę Państwowe Gimnazjum im. hetmana Jana Tarnowskiego
 • 1925 - szkołą otrzymuje sztandar
 • 1927 - dyrektorem zostaje Adam Czechowski
 • 1929 - szkołą zostaje przekształcona w placówkę koedukacyjną
 • 1931 - dyrektorem zostaje Roman Janicki
 • 1935 - reforma szkolnictwa wprowadza podział szkoły na 4- letnie gimnazjum i 2- letnie liceum
 • 1935 - jubileusz 25-lecia szkoły
 • 1938 - oddanie bursy dla dziewcząt
 • 1939 - wybuch wojny i zamknięcie szkoły
 • 1944 - wznowienie nauki w szkole, dyrektorem zostaje Stanisław Walczyna, a następnie Roman Janicki
 • 1948 - powstaje w szkole tajna antykomunistyczna organizacyjna - Młodzieżowy Ruch Oporu
 • 1948 - dyrektorem zostaje Włodzimierz Pawlisz
 • 1949 - dekonspiracja MRO i aresztowanie jego członków
 • 1950 - proces MRO, K. Warchoł zostaje skazany na 14 lat więzienia, a prof. Helena Zaleska na 12 lat.
 • 1950 - dyrektorem zostaje Wiktor Mikoś
 • 1951 - otwarcie nowej sali gimnastycznej
 • 1953 - dyrektorem zostaje Jan Tokarz
 • 1954 - powstanie internatu
 • 1958 - wprowadzenie obowiązku noszenia mundurku szkolnego - czapki, beretu i tarczy z napisem LO Nr 46
 • 1959 - uroczystości 50-lecia szkoły
 • 1960 - utworzenie przy szkole Uniwersytetu powszechnego dla Rodziców
 • 1961 - pierwsza szkolna "Żakinada"
 • 1961 - patronat nad szkołą obejmują Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki "Siarkopol"
 • 1961 - dyrektorem zostaje Stanisław Sworst
 • 1963 - dyrektorem zostaje Józef Jakubowicz
 • 1972 - pierwszy numer czasopisma szkolnego "Licealista 46"
 • 1973 - otwarcie Izby Pamięci Narodowej
 • 1973 - przekazanie szkole sztandaru i nadanie imienia Mikołaja Kopernika
 • 1974 - otwarcie nowego budynku internatu
 • 1976 - wyróżnienie dla Izby Pamięci Narodowej od Ministra Oświaty i Wychowania
 • 1976 - zmiana nazwy z Liceum Ogólnokształcące na Zespół Szkół Ogólnokształcących
 • 1979 - zjazd absolwentów szkoły w 70-lecie jej istnienia
 • 1982 - dyrektorem zostaje Zdzisław Zioło
 • 1989 - uroczystości 80-lecia szkoły
 • 1990 - po raz pierwszy zorganizowano "Święto Szkoły"
 • 1994 - 85-lecie szkoły
 • 1996 - odsłonięcie tablicy upamiętniającej działalność Młodzieżowego Ruchu Oporu
 • 1997 - szkoła zdobywa pierwsze miejsce w konkursie Radia Kielce "Super Szkoła 1997"
 • 1999 - odsłonięcie tablicy upamiętniającej portret prof. Stanisława Orła, uroczystości 90-lecia szkoły
 • 2001 - dyrektorem zostaje Dariusz Bożek
 • 2001 - powstaje witryna internetowa szkoły
 • 2002 - powstaje Szkolna Gazetka Internetowa "Lesser"
 • 2007 - zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Ogólnokształcących na Liceum Ogólnokształcące
 • 2008 - nasza strona internetowa wygrywa konkurs Kuratora Oświaty na najlepszą szkolną stroną internetową na Podkarpaciu
 • 2009 - nasza szkoła wygrywa ogólnopolski konkurs projektów eTwinning
 • 2009 - zjazd absolwentów szkoły w 100-lecie jej istnienia
 • 2011 - nasza strona internetowa zostaje po raz drugi laureatem konkursu Kuratora Oświaty na najlepszą szkolną stroną internetową na Podkarpaciu
 • 2011 - dyrektorem zostaje Tomasz Stróż
 • 2014 - zjazd absolwentów szkoły w 105-lecie jej istnienia
 • 2018 - wdrożenie e - dziennika firmy Librus
 • 2019 - zjazd absolwentów szkoły w 110-lecie jej istnienia
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj