Rekrutacja RODO

Jak powstał projekt?

Pomysłodawcami projektu są nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego, którzy chcieli spróbować swoich sił i możliwości, wykorzystać własny potencjał i doświadczenie zawodowe w walce konkursowej o uzyskanie funduszy unijnych na zrealizowanie swojego pomysłu dydaktycznego. Praca nad projektem (od sprecyzowania pomysłu, sformułowania celów ogólnych i szczegółowych, poprzez drobiazgowe konkretyzowanie działań i budżetu aż do elektronicznego sporządzenia całego dokumentu) trwała kilka miesięcy, od lutego do 14 maja br., kiedy to upływał termin złożenia wniosku (dokumentacji konkursowej) o dofinansowanie projektu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, który w województwie podkarpackim jest Instytucją Ogłaszającą Konkurs i sprawuje funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki dla Priorytetu IX. Następnie Komisja Oceny Projektów dokonała analizy formalnej i szczegółowej (merytorycznej) wszystkich wniosków, przyznała punkty (powstała lista rankingowa) i w ten sposób zakwalifikowała projekty do realizacji, w tym również nasz projekt.


« Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj