Rekrutacja RODO

Koordynator i prowadzący zajęcia

Anna Kiszczak – koordynator projektu (odpowiada za całość projektu, monitoruje jego przebieg, zbiera opinie i uwagi o projekcie, współpracuje z dyrektorem szkoły i Instytucją Pośredniczącą, lokalnymi mediami, sporządza sprawozdania z realizacji projektu)

Prowadzący zajęcia języka angielskiego:

  • Kamila Ciba-Szwed
  • Sławomir Hajnas
  • Bogusław Lubański
  • Adam Stępiński

Prowadzący zajęcia języka niemieckiego:

  • Tomasz Stróż


« Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj