Rekrutacja RODO

Olimpiady 2002 / 2003

Zestawienie uczestników konkursów i olimpiad przedmiotowych
w roku szkolnym 2002 / 2003

brali udział klasa opiekun elimin. okręg. finał laureat
Olimpiada Wiedzy Religijnej - "Bóg bogaty w miłosierdzie"
1. Anna Tomczyk 1b p. Grządkowska
p. Wójtowicz
p. Skoczek
x
2. Grzegorz Sarzyński 3d x
3. Natalia Kopeć 1b x
Olimpiada Języka Angielskiego
1. Arkadiusz Cąpała 4a p. Brzozowska x
2. Robert Lubera 4a p. Brzozowska x
XXIV Olimpiada Języka Rosyjskiego
1. Marta Boroń 4g p. Krępa x
2. Piotr Kaczorowski 4d p. Krępa x
3. Anna Jadach 4d p. Krępa x
XXI Olimpiada Języka Łacińskiego
1. Paweł Przykaza 4d p. Zielińska x
2. Michał Kowalski 4d p. Zielińska x
3. Katarzyna Kudła 3d p. Zielińska x
XXVI Olimpiada Języka Francuskiego
1. Katarzyna Sekucja 4f p. Bradatow x
XXIX Olimpiada Historyczna
1. Ksawera Skrzypek 4a p. Truniarz x x
Olimpiada Fizyczna
1. Łukasz Dąbrowski 4a p. Zimoląg x
Konkurs Chemiczny im. prof. A. Świnarskiego
1. Adam Osiecki 3a p. Sroka x
2. Agnieszka Oszczudłowska 4c p. Sroka x x
3. Maciej Jurkowski 3a p. Sroka x
4. Karolina Świstak 4b p. Świszcz x
5. Maciej Motuk 4b p. Świszcz x
6. Marcin Paszkowski 4b p. Świszcz x
7. Dawid Kuśnierz 3b p. Gajda x
49. Olimpiada Chemiczna
1. Agnieszka Oszczudłowska 4c p. Sroka x x
2. Adam Osiecki 3a p. Sroka x
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
1. Mariusz Żurek 3b p. Dziubek x
2. Justyna Partyka 1c p. Stępień x
3. Tomasz Partyka 1c p. Stępień x
3 Podkarpacki Konkurs Matematyczny dla klas I
1. Łazowski Krzysztof 1b p. Borycka x x
2. Bonarski Bartłomiej 1b p. Borycka x x
3. Wołosz Grzegorz 1b p. Borycka x x
4. Tomczyk Anna 1b p. Borycka x x
5. Chojnacki Leszek 1b p. Borycka x
6. Krzysztof Obara 1f p. Knutelski x x
Kangur Matematyczny
1. Łazowski Krzysztof 1b p. Borycka wyróżnienie w kat junior
2. Bonarski Bartłomiej 1b p. Borycka wyróżnienie w kat junior
3. Wołosz Grzegorz 1b p. Borycka wyróżnienie w kat junior
4. Tomczyk Anna 1b p. Borycka wyróżnienie w kat junior
5. Obara Krzysztof 1f p. Knutelski wyróżnienie w kat junior
6. Ruszkiewicz Rafał 1f p. Knutelski wyróżnienie w kat junior
7. Ziętek Justyna 1f p. Knutelski wyróżnienie w kat junior
8. Woś Marcin 4a p. Badura wyróżnienie w kat student
9. Cąpała Arkadiusz 4a p. Badura wyróżnienie w kat student
10. Duma Michał 4a p. Badura wyróżnienie w kat student
Konkurs Wiedzy Biblijnej
1. Obara Krzysztof 1f p. Wójtowicz x x
2. Cabaj Rafał 1f p. Wójtowicz x
3. Ruszkiewicz Rafał 1f p. Wójtowicz x
Konkurs Wiedzy O Obronie Cywilnej
1. Skrzypek Agata 1c p.Kozłowski x
Turniej Wiedzy Pożarniczej
1. Błasiak Tomasz 1b p.Kozłowski x
Konkurs Drużyn Sanitarnych
1. Buczek Joanna 1d p.Kozłowski x
2. Czyżycka Bernadeta 1d p.Kozłowski x
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj