Rekrutacja RODO

Protokół Komisji Rekrutacyjnej

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Dnia 24 września 2008r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej w składzie p. Adam Stępiński i p. Bogusław Lubański w celu wyłonienia spośród uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu uczestników projektu „Rozwój kompetencji językowych uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce przy pomocy technik multimedialnych oraz e-learningu”.

Do postępowania kwalifikacyjnego zgłosiło się łącznie 110 uczniów klas drugich, w tym: 63 uczniów spoza Tarnobrzega i 47 uczniów z miasta Tarnobrzega, którzy zgodnie z Regulaminem Naboru, w wyznaczonym terminie (do 19 września br.) złożyli w sekretariacie szkoły formularz zgłoszeniowy.

Do udziału w projekcie w grupie I (uczniowie zdolni) do 2 zespołów języka angielskiego zgłosiło się łącznie 41 uczniów: 18 uczniów spoza Tarnobrzega, 22 uczniów z miasta Tarnobrzega i 1 osoba z Nowej Dęby. Do grupy I, 1 zespołu języka niemieckiego zgłosiło się łącznie 11 osób: 7 uczniów spoza Tarnobrzega i 4 uczniów z miasta Tarnobrzega.

Do grupy II (uczniowie z trudnościami w nauce) do 2 zespołów języka angielskiego zgłosiło się łącznie 42 uczniów: 30 uczniów spoza Tarnobrzega, 11 uczniów z miasta Tarnobrzega i 1 osoba z Nowej Dęby. Do grupy II, 1 zespołu języka niemieckiego zgłosiło się łącznie 16 uczniów: 8 osób spoza Tarnobrzega i 8 osób z miasta Tarnobrzega.

Komisja pracowała zgodnie ze Szczegółowym Regulaminem Naboru Uczestników Projektu, przyznając odpowiednio punkty w poszczególnych kryteriach naboru (w załączeniu).

Do grupy I (uczniów zdolnych) – 2 zespołów języka angielskiego zakwalifikowano wszystkich 18 uczniów spoza Tarnobrzega (najwyższa liczba punktów: 20, najniższa: 11), ponieważ miejsce zamieszkania stanowiło główne kryterium naboru i 2 osoby z miasta Tarnobrzega o najwyższej liczbie punktów (22 i 19 pkt) – łącznie 20 uczniów klas II. Na liście rezerwowej umieszczono 8 osób z Tarnobrzega z największą liczbą punktów (18-16 pkt). Do grupy I do 1 zespołu języka niemieckiego zakwalifikowano wszystkie 7 osób spoza Tarnobrzega i 3 osoby z miasta Tarnobrzega. Na liście rezerwowej umieszczono 1 osobę.

Do grupy II (uczniów z trudnościami w nauce) do 2 grup języka angielskiego zakwalifikowano 20 uczniów spoza Tarnobrzega o największej liczbie punktów (17-9 pkt). Na liście rezerwowej umieszczono następne (wg liczby punktów) 7 osób spoza Tarnobrzega. Do grupy II, 1 zespołu języka niemieckiego zakwalifikowano wszystkie 8 osób spoza Tarnobrzega i 2 osoby z miasta Tarnobrzega z największą liczbą punktów (12-11 pkt). Na liście rezerwowej umieszczono pozostałe 6 osób z miasta Tarnobrzega.

Listy zakwalifikowanych do projektu 60 uczniów w podziale na grupy i zespoły wraz z listami rezerwowymi (w załączeniu) zostały opublikowane na stronie internetowej szkoły i wywieszone na tablicy informacyjnej projektu w dniu 25 września 2008r.

Komisja Rekrutacyjna:

  • p. Adam Stępiński
  • p. Bogusław Lubański
  • p. Anna Kiszczak – koordynator pojektu

Tarnobrzeg, dn. 24.09.2008r.


« Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj