Rekrutacja RODO

Uroczyste zakończenie projektu

W dniu 30 listopada 2009r. odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie udziału uczniów klas III w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój kompetencji językowych uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce przy pomocy technik multimedialnych oraz e-learningu”.

W projekcie trwającym półtora roku - od 1 września 2008r. do 31 grudnia 2009r. (ostateczne zakończenie i rozliczenie projektu) wzięło udział łącznie 60 uczniów. Uczniowie podzieleni na 6 dziesięcioosobowych grup (4 grupy języka angielskiego i 2 grupy języka niemieckiego) pod kierunkiem nauczycieli prowadzących zajęcia: p. Kamili Ciby-Szwed, p. S. Hajnasa, p. B. Lubańskiego, p. A. Stępińskiego i p. T. Stróża uczestniczyli w kolejnych zadaniach zaplanowanych i realizowanych w projekcie.

Po 20 - godzinnych zajęciach szkoleniowych w zakresie e-learningu rozpoczęli pracę na zajęciach stacjonarnych i platformie Moodle. Podczas zajęć odbywających się w pracowniach multimedialnych (raz w tygodniu po 2 godziny) uczniowie uczyli się języka, ćwiczyli poszczególne sprawności i rozwijali indywidualnie kompetencje językowe wykorzystując udostępnione im materiały dydaktyczne: podręczniki, lektury do czytania, repetytoria gramatyczne, nagrania DVD i CD, słowniki obcojęzyczne i programy komputerowe. Tablica interaktywna służyła do wizualizacji treści oraz dzięki swojemu oprogramowaniu uatrakcyjnieniu procesu nauczania i uczenia się. Zajęcia stacjonarne miały także na celu przygotowanie uczniów do pracy na platformie e-learningowej, na której uczniowie w ciągu 4 godzin tygodniowo wykonywali zadania przygotowane przez nauczycieli. Uczniowie rozwiązywali quizy, testy, pracowali ze składową lekcja, opracowywali referaty, dokonywali samooceny. Wszystkie zadania powiązane leksykalnie i gramatycznie z omawianymi na zajęciach stacjonarnych zagadnieniami i ćwiczonymi umiejętnościami sprawdzane były przez prowadzących nauczycieli, uczniowie otrzymywali komentarz czy instrukcję do dalszej pracy.

Jednym z zadań w projekcie były spotkania z gośćmi – rodzimymi użytkownikami języka. Uczniowie wszystkich grup odbyli 3 spotkania. Grupy języka angielskiego miały okazję nauczyć się tańców w kręgu – irlandzkich i afrykańskiego-pata na warsztatach z p. A. Błaż. Wzięli udział w interaktywnej, teatralnej zabawie edukacyjnej, poznali poezję Wiliama Butlera Yeatsa. Na 2 warsztatach z p. Richardem Patrickiem Sivester uczniowie zapoznali się m.in. z symbolami Wielkiej Brytanii, problematyką monarchii brytyjskiej, zwyczajami i przykładami niezwykłych rozwiązań legislacyjnych (pierwsze spotkanie) oraz rozmawiali o nawykach i zachowaniach Brytyjczyków podczas spożywania posiłków, poznali nowe słownictwo w tym zakresie, rozwiązywali quizy m.in. przepis na ciasto królowej Wiktorii i inne powiązane z tematyką jedzenia/ wyżywienia (drugie spotkanie).

Grupy języka niemieckiego na warsztatach z p. Michaelem Dethloffem ćwiczyli wymowę, tłumaczenie tekstów niemieckich, odgrywanie ról, zachowania werbalne i niewerbalne w komunikacji interpersonalnej. Na warsztatach z p. Hansem Bollingerem poznali zakres i efekty współpracy polsko-niemieckiej (kraju Saary i województwa podkarpackiego), nauczyli się kilku współczesnych piosenek niemieckich, bliżej poznali ich autorów i kompozytorów. Spotkanie z p. Jerzym Węgrzynowskim – Polakiem, nauczycielem języka niemieckiego, pracującym od wielu lat w Niemczech, obecnie jako pedagog ochrony środowiska w Spohns Haus w Gersheim poświęcone będzie zagadnieniom krajoznawczym i ekologicznym na przykładzie wybranego regionu (z przyczyn niezależnych od nas odbędzie się w grudniu 2009r.). Uczniowie uzyskają także odpowiedź na wiele interesujących ich pytań dotyczących życia, pracy, studiowania na terenie Niemiec.

Ciekawą propozycją dla uczniów okazały się 2 wycieczki dydaktyczne: 1 - dniowa do Rzeszowa, podczas której młodzież odwiedziła Uniwersytet Rzeszowski, wzięła udział w zajęciach poprowadzonych przez pracowników naukowych Uczelni i zapoznała się ze zbiorami nowoczesnej biblioteki Uniwersytetu oraz 2 - dniowa do Krakowa, w trakcie której uczniowie zwiedzili Kraków oraz jego część żydowską z przewodnikami w języku angielskim i niemieckim oraz odwiedzili British Council i Goethe-Institut.

Celem uroczystego spotkania było podsumowanie efektów półtorarocznej pracy uczniów i nauczyciel. Każda z grup przygotowała ewaluację na plakatach, na których uczniowie i nauczyciele wyrazili swoje wrażenia i opinie podkreślając walory i sukcesy projektu. Wśród zapisów znalazły się np.: wycieczki edukacyjne i integracyjne pełne wrażeń, wciągające ćwiczenia na platformie Moodle, rozwijanie kreatywności, dobre obiadki, ciekawy sposób prowadzenia zajęć, dużo zabawy i uśmiechu, miłe i pomocne doświadczenie, wspaniali ludzie, przyda się w życiu, rozwój kompetencji, pozytywny wpływ na indywidualny rozwój, dobry pomysł, niezapomniane przeżycie, szkoda, że to koniec i trzeba się żegnać,...

Dyrektor szkoły p. Dariusz Bożek podziękował koordynatorowi projektu, nauczycielom prowadzącym zajęcia i jednocześnie inicjatorom przedsięwzięcia oraz obsłudze finansowej projektu: p. Bernadetcie Hałce, p. Barbarze Rębisz i p. Barbarze Grądz za zaangażowanie i pomoc przy realizacji projektu i wręczył wszystkim pamiątkowe podziękowania. Nauczyciele w swoich grupach wyróżnili jedną osobę, która zrobiła największe postępy w wyniku udziału w projekcie, jednocześnie była systematyczna, obowiązkowa i osiągnęła najwyższy poziom kompetencji językowych oraz informatycznych. Wyróżnionym uczniom: Paulinie Kielek, Sylwii Gradowskiej, Ilonie Serafin, Edycie Lasek, Annie Koptyra i Piotrowi Wilkowi Pan Dyrektor wręczył nagrody książkowe. Podczas uroczystości uczniowie i nauczyciele śpiewali piosenki w języku angielskim i niemieckim, wspominali miłe i trudne chwile w projekcie, snuli marzenia na przyszłość. Przy odrobinie szczęścia od 1 września 2010 r. ruszy następna edycja rozbudowanego o inne przedmioty projektu, mamy nadzieję z jeszcze większym powodzeniem.

Fotoreportaż z uroczystego zakończenia projektu możesz obejrzeć w naszej Galerii.

Koordynator projektu
Anna Kiszczak


« Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj