Rekrutacja RODO

Młodzi mają głos

Korzystanie i kopiowanie muzyki z Internetu, swoboda mediów i utylizacja odpadów chemicznych - to tylko niektóre zagadnienia omówione przez uczestników II Forum Młodzieży, jakie zorganizowano w Tarnobrzegu.

Forum młodzieżowe - komitet SPOŁ.

Młodzież uczestnicząca w forum w zespołach, w których omawiała między innymi problemy związane z wolnością i niezależnością mediów.

Trzydniowe obrady, w których uczestniczyła młodzież z tarnobrzeskich szkół ponadgimnzjalnych, były bardzo owocne. Wnioski końcowe postawione przez młodych ludzi, jak również poruszane przez nich tematy, niejednokrotnie zaskoczyły przyglądających się forum nauczycieli.

- Minęły czasy, kiedy młodzi ludzie mówili o roli szkoły czy relacjach między nauczycielami i uczniami - mówi Dariusz Bożek, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, koordynator forum. - Dzisiejsza młodzież ma bardzo wiele dop powiedzenia, na tematy, którymi zajmują się wysokiej klasy specjaliści. W wileu przypadkach ich pomysły mogłyby rozwiązać gros problemów. Dlatego uważam, że młodzi ludzie powinni jak najczęściej zabierać głos.

Tarnobrzeskie forum jest pokłosiem ubiegłorocznej wizyty uczniów "Kopernika" w międzynarodowym spotkaniu młodziezy, jakie odbyło się w Oksfordzie. Uczniowie z Tarnobrzega byli wówczas jedynymi reprezentatami Polski.

Skąd to zaproszenie? Szkoła ma wielu przyjaciół, którzy przypominają sobie o nas przy okazji organizowania tego typu spotkań - dodaje Dariusz Bożek. - Wyjazd był ogromnym doświadczeniem dla naszej młodzieży, która w tak licznym międzynarodowym gronie omówiła kilka ważnych tematów. Ponadto zaprezentowała polskie tradycje i obyczaje, które dla wielu uczestników tego spotkania były absolutną nowością.

dnia: 2006-06-18, autor: /KaT/, źródło: Echo Dnia
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj