Rekrutacja RODO

Tarnobrzeski „Kopernik” uczy młodzież już 110 lat

„Tempus fugit” (Czas płynie) powiadali starożytni. Myśl celnie oddaje fakt, że wszystko na tym świecie trwa i rozwija się w czasie. Nie inaczej jest z tarnobrzeskim Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika. Zbliża się 110 rocznica istnienia tej popularnej szkoły.

Okrągłe rocznice to nie tylko czas spotkań, często po wielu latach, wspomnień, mocniejszego bicia serca, gdy powracamy do sytuacji i zdarzeń, które szczególnie zapadły nam w pamięć, bo sami byliśmy ich częścią. /pliki/zdjecia/kop_2.jpgTo również okazja do głębszej refleksji nad dziejami szkoły, która na trwałe wpisała się w historię naszego miasta, bo już u swych początków stała się miejscem kształtowania umysłów i charakterów młodych Polaków.

Przypomnijmy, że C.K. Szkoła Realna, która dała początek dzisiejszemu Liceum Ogólnokształcącemu imienia Mikołaja Kopernika, powstała z inicjatywy Koła Włościańskiego w Radzie Powiatowej. Ta inicjatywa, z roku 1901, została poparta lokalnie przez takie osobistości jak hrabia Zdzisław Tarnowski i Wojciech Wiącek. Doczekała się również akceptacji ówczesnego namiestnika Galicji, Michała Bobrzyńskiego. Wysiłki, zaangażowanie, dobra wola wielu ludzi doprowadziły w końcu do powołania 22 sierpnia 1909 roku C.K. Wyższej Szkoły Realnej z siedmioletnim cyklem nauczania i trzema językami: polskim, francuskim i niemieckim. Funkcję dyrektora nowo powstałej placówki objął Stanisław Sobiński.

Zmiany polityczne i ustrojowe odrodzonej oraz zmieniającej się Polski nie mogły nie wpłynąć na kształt tarnobrzeskiej szkoły. Zmieniała się również jej nazwa. Po C.K. Wyższej Szkole Realnej stała się Państwowym Gimnazjum, później Zespołem Szkół Ogólnokształcących, a wreszcie Liceum Ogólnokształcącym. Zmieniały się nazwy i kształt organizacyjny szkoły, ale niezmienny pozostał jej status; była i wciąż jest jednym z najważniejszych ogniw lokalnej oświaty i kultury zarówno instytucjonalnie, ale także poprzez zaangażowanie jej nauczycieli w działania na rzecz naszej „małej ojczyzny”. Niemało na ten temat napisano w „Księdze Jubileuszowej z okazji 100-lecia Szkoły Realnej, Gimnazjum i Liceum w Tarnobrzegu 1909-2009”. Znalazły się w niej artykuły znakomitych znawców historii miasta i dziejów regionu: Tadeusza Zycha, Adama Wójcika-Łużyckiego, Dariusza Bożka. Warto sięgać do tej monografii, która nie tylko kompetentnie pokazuje losy tarnobrzeskiego „Kopernika”, ale także dzieje nadwiślańskiego grodu.

/pliki/zdjecia/kop2_1.jpg Obchody rocznicowe to nie tylko spojrzenie w przeszłość, ale również w przyszłość. Dzisiejszy świat z jego dynamiką, różnorodnością, skomplikowaniem stanowi nie lada wyzwanie dla szkoły, także naszej szkoły. I nie chodzi tu tylko o kwestie dydaktyczne i wychowawcze, ale także kulturowe, społeczne czy technologiczne. Żeby tym wyzwaniom sprostać, trzeba się w zasadzie nieustannie uczyć, a zarazem pozostawać krytycznie otwartym na to, co dzisiejszy świat proponuje. „Kopernik” stara się tym wyzwaniom sprostać na wielu polach; od podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli poczynając, poprzez współpracę uczniów i nauczycieli z instytucjami edukacyjnymi oraz kulturalnymi miasta i regionu, aż po udział w międzynarodowych programach i projektach takich jak Comenius, Erasmus i innych. Tylko w ten sposób można dzisiaj kształcić młodych ludzi na twórczych i odpowiedzialnych obywateli, Polaków, Europejczyków. Rocznice są dobrą okazją, aby również o tym sobie przypominać i rozmawiać.

Tegoroczne obchody 110 Rocznicy Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu będą miały miejsce w piątek i sobotę, 27 i 28 września. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej szkoły.

dnia: 2019-09-16, autor: Grzegorz Kociuba, źródło: Echo Dnia
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj