Rekrutacja RODO

Der Sprachkurs in Gersheim

In diesen Sommerferien fand ein Sprachkurs für polnische und deutsche Schüler in Gersheim statt. Er dauerte zwei Wochen lang, vom 26.07. bis zum 10.08. Aus unserer Schule nahmen an diesem Kurs vier Schüler (Sylwia Klecha Ig, Mateusz Żarów IIIa, Beata Kaczmarek IIIc und Karolina Porydzaj IIIe) und die Deutschlehrerin, Frau Anna Kiszczak, teil. Unter den Deutschen gab es 14 Jungen und ein Mädchen im Alter von 12 bis 16 Jahren.

Wir langweilten uns dort gar nicht. Bis 12 Uhr hatten wir mit den Lehrern aus Deutschland Sprachunterricht (3 Stunden mit einer Pause). Nach dem Mittagessen gab es dagegen verschiedene Ausflüge. Wir besichtigten Strassburg, Luxemburg, Schengen, Saarbrücken und Trier. Wir waren auch auf einem Bauernhof, in einem archeologischen Museum und im Zoo. Wir verbesserten nicht nur unsere Sprachkenntnisse, sondern auch lernten wir neue Leute kennen. Solch einen Kurs empfehlen wir zuallererst Personen, die das Abitur In Deutsch machen wollen. Schüler, die Deutsch als zweite Fremdsprache lernen, können auch viel profitieren, weil die Gruppen in Hinsicht auf Sprachkenntnisse geteilt werden, damit jeder so viel wie möglich lernt.Am Ende dieses Kurses bekam jeder Teilnehmer ein Abschlusszeugnis. Wir raten zu, im nächsten Jahr an diesem Kurs teilzunehmen!


W trakcie tegorocznych wakacji odbył się w Gersheim kurs języka niemieckiego dla polskich i niemieckich uczniów. Trwał on dwa tygodnie, od 26.07. do 10.08. Z naszej szkoły brało w nim udział czworo uczniów ( Sylwia Klecha I g, Mateusz Żarów III a, Beata Kaczmarek III c i Karolina Porydzaj III e) oraz Pani Anna Kiszczak, jako nauczyciel języka niemieckiego. W grupie uczniów z Niemiec było czternastu chłopców i jedna dziewczyna w wieku od 12 do 16 lat.

Nie mieliśmy tam czasu na nudę. Do południa mieliśmy zajęcia językowe z niemieckimi nauczycielami ( 3 godziny z piętnastominutową przerwą), po obiedzie były organizowane przeróżne wycieczki. Zwiedziliśmy Strassburg, Luxemburg, Schengen, Saarbrücken und Trier. Byliśmy także w gospodarstwie wiejskim, w muzeum archeologicznym i w zoo. Nie tylko doskonaliliśmy nasze umiejętności językowe, ale również zawieraliśmy nowe przyjaźnie. Taki kurs polecamy w szczególności osobom, które zamierzają zdawać maturę z języka niemieckiego. Uczniowie, którzy maja ten język jako dodatkowy, mogli również wiele skorzystać, ponieważ grupy były podzielone ze względu na poziom zaawansowania w nauce języka. Na koniec tego kursu każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający udział. Serdecznie polecamy udział w kursie w przyszłym roku!!

Beata Kaczmarek

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj