Rekrutacja RODO

Zaproszenie na Europejskie Dni Młodych Mediów

Szanowni Państwo!

Jestem członkiem zespołu organizacyjnego drugiej edycji Europejskich Dni Młodych Mediów (European Yotuh Media Days – EYMD) i chciałbym zainteresować tą imprezą młodzież w Państwa szkole. Europejskie Dni Młodych Mediów, to coroczne spotkanie zorganizowane przez European Youth Media - pod patronatem Parlamentu Europejskiego - dla młodych ludzi z całej Unii, którzy zajmują się lub w przyszłości chcieliby zajmować się zawodowo dziennikarstwem. W tym roku EYMD odbędą się między 15 a 17 października w budynku Parlamentu Europejskiego w Brukseli, pod hasłem "The European Dream? A Wake-Up Call". Dni Młodych Mediów są świetną okazją, żeby zobaczyć europejską politykę od kuchni, poznać korespondentów prasowych w sercu Europy i zawrzeć znajomość z uczestnikami całego kontynentu!

W załączniku przesyłam newsletter w języku polskim i informację prasową po angielsku. Bardzo proszę o wydrukowanie tych materiałów i zaznajomienie z nimi uczniów w sposób przyjęty w Państwa szkole (np. poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń i/lub na korytarzach, przekazanie samorządowi szkolnemu, gazetce szkolnej, Klubowi Europejskiemu, uczniom zajmującym się radiowęzłem etc.). Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej www.youthmediadays.eu.

Państwa placówka edukacyjna to jedna z najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, a jej uczniowie należą do najzdolniejszych i najbardziej pracowitych. Jeśli wyślą zgłoszenie i zostaną wybrani w konkursie, dołączą do najlepszych 200 młodych dziennikarzy z całej Europy! Zgłoszenia można wysyłać do 24 września 2008r. poprzez stronę internetową: www.youthmediadays.eu.

W zeszłym roku sam uczestniczyłem w tym spotkaniu i z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że to szansa dla wszystkich, którzy są zainteresowani mediami, polityką, stosunkami międzynarodowymi lub po prostu mają wyobraźnię i chcą robić coś dla siebie i innych. Szansa o tyle niezwykła, że pozwala na własne oczy zobaczyć Parlament Europejski i Komisję Europejską, spotkać polityków z pierwszych stron gazet (spotkanie z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Hasnem Goertem – Poetteringiem) oraz tych, którzy te gazety tworzą, czyli elitę dziennikarstwa. Wszystko to przy zwrocie kosztów za przelot i zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia przez zespół organizacyjny EYMD.

W razie jakichkolwiek pytań chętnie udzielę dodatkowych informacji.

Z poważaniem
Maciej Szulc

Organization Team Member
maciey.szulc@youthmediadays.eu
mobile: + 48 605 334 775

European Youth Media Days www.youthmediadays.eu

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj