Rekrutacja RODO

Gala Finałowa XVI edycji konkursu „Historia Bliska"


W poniedziałek 10 września 2012r. w Sali Wielkiej na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XVI edycji konkursu „Historia Bliska". Honorowy Patronat nad XVI edycją konkursu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

O godzinie 12.00 – komisarz konkursu Alicja Wancerz-Gluza z Ośrodka KARTA uroczyście rozpoczęła ceremonię – od przywitania gości – wśród nich współorganizatorów konkursu (Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum II Wojny Światowej, Open Society Institute (Nowy Jork), Urząd Miasta Warszawy oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń).

Po powitaniu w imieniu Patrona Honorowego przemówienie do laureatów wygłosił minister Jacek Michałowski – Szef Kancelarii Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Następnie w imieniu współorganizatorów głos zabrali: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji – minister Mirosław Sielatycki oraz prof. Piotr M. Majewski – dyrektor Muzeum II Wojny Światowej.

Po przemówieniach odczytano komunikat Jury i wręczono nagrody. Komunikat odczytał prezes Ośrodka KARTA, członek Jury Finałowego – Zbigniew Gluza; nagrody wręczyli: prof. Eugeniusz Cezary Król, dyr. Jacek Polańczyk, prof. Piotr M. Majewski.

III miejsce indywidualne:

Joanna Pochroń z LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu za pracę pod znaczącym tytułem: Walczyć? Buntować się? A może po prostu odpuścić? Opozycjoniści z rejonu byłego województwa tarnobrzeskiego na temat swoich działań w PRL-u i ich konsekwencji

Wyróżnienie II stopnia:

Ewa Buczek z LO im. M. Kopernika w Tarnobrzegu za pracę Wojna? A co dla nich znaczyło to słowo? Powrót do Tarnobrzega i okolic w pierwszych i ostatnich dniach II wojny światowej


Opiekunem obu uczennic był mgr Dariusz Bożek

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj