Rekrutacja RODO

Projekt klasy 2 F realizowany z Gimnazjum w Würzburgu


Gra symulacyjna POL&IS

(Politics and International Security)


W fazie wstępnej uczniowie obu krajów porozumiewali się między sobą poprzez platformę elektroniczną. Na miejscu, w Würzburgu, uczniowie utworzyli zróżnicowane pod względem narodowości drużyny rządzące, które reprezentowały różne kraje z całego świata.

Zadania grup:
1) Rozwiązywanie problemów gospodarczych
2) Rozwiązywanie problemów politycznych
3) Rozwiązywanie problemów militarnych
4) Utrzymanie pokoju na świecie

- Gra symulacyjna nadzorowana była przez dwóch, a później przez 3 kapitanów reprezentujących wojsko niemieckie (Bundeswehr).

- Zajęcia odbywały się przez 4 dni (w godzinach 9.00 - 18.00) z krótką przerwą na lunch.

- Zajęcia odbywały się w całości w j. angielskim.

- Uczniowie brali udział w zorganizowanej giełdzie, na której dokonywali zakupów i sprzedaży zboża, surowców itp., tak, aby zapewnić dobrobyt i bezpieczeństwo gospodarce swoich krajów.

- W innej fazie gry przedstawiciele ministerstw przy dużej mapie świata decydowali o położeniu wojsk, statków, czołgów. Negocjowali między sobą, uzgadniali stanowiska i tworzyli porozumienia międzynarodowe. Uczestniczyli również w poszukiwaniu zaginionej broni nuklearnej. Poprzez wspomniane negocjacje uzgodnili, które kraje, w jakiej ilości wojsk i w którym regionie świata będą prowadzić poszukiwania.

- Nad całością tych różnorodnych działań czuwali i monitorowali je UN, Greenpeace, World Prees i Bank Światowy (były to mieszane grupy polsko- niemieckie). Ich przedstawiciele - tak jak to bywa w realnym świecie - byli tam, gdzie działo się coś interesującego i interweniowali w przypadku zagrożeń. Brali również udział w negocjacjach i informowali opinię społeczną o swoich sukcesach i porażkach na arenie międzynarodowej. Występy przedstawicieli poszczególnych krajów na mównicy, na koniec każdego dnia (przed 50 osobami), były prawdziwym sprawdzianem opanowania nerwów i swoich umiejętności językowych. Sprawdzian ten nasi uczniowie zdali na 5.

Projekt, gra symulacyjna i nasz pobyt w tej miejscowości pozwoliły również na przełamanie stereotypów, które tkwią jeszcze w Polakach i Niemcach. Nasi uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem Würzburga i bardzo polubili tamtejszą młodzież. Nawiązały się również liczne przyjaźnieSławomir Hajnas

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj