Rekrutacja RODO

Gimnazjaliści z Podkarpacia w krajowej czołówce

- Możemy być dumni z naszych uczniów - cieszył się Jerzy Cypryś, wicekurator oświaty, po ogłoszeniu wyników testu gimnazjalnego.

egzamin gimnazjalny

I jest się z czego cieszyć, bo na tle kraju nasz region wypadł świetnie. Z testu humanistycznego lepsi od gimnazjalistów z Podkarpacia byli tylko uczniowie z mazowieckiego, małopolskiego i lubelskiego. Nieco gorzej poszło naszym uczniom na matematyce, ale i tak uplasowali się na 6. miejscu w kraju.

- Co ciekawe, po raz pierwszy od 6 lat, czyli od momentu wprowadzenia egzaminu, chłopcy lepiej od dziewcząt rozwiązali zadania matematyczno - przyrodnicze - zauważa Maria Krystyna Szmigiel, kierownik Wydziału Badań i Analiz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, - ale z kolei z j. polskiego i historii dziewczyny były zdecydowanie lepsze.

Które miasta z regionu wypadły najlepiej?

- Tradycyjnie już Rzeszów, Tarnobrzeg i Krosno - mówi M. Szmigiel.

8 uczniom w dwóch szkołach na Podkarpaciu trzeba było unieważnić egzamin, bo pisali niesamodzielnie.

Beata Terczyńska
15.06.2007
NowinyNiezłe wyniki testu

Poziom wykształcenia gimnazjalistów na Podkarpaciu jest zbliżony do średniej w Polsce. Takie są oceny sprawdzianu, do którego w kwietniu przystąpili uczniowie gimnazjów.

egzamin gimnazjalny

Na Podkarpaciu sprawdzian przeprowadzono w 1038 gimnazjach, wśród 27 708 uczniów. Z informacji Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie wynika, że w grupie szkół z najwyższymi wynikami znajduje się 17,4 proc. gimnazjów podkarpackich i 17,6 proc. lubelskich przy średniej krajowej 17,6

Procent uczniów zagrożonych niskimi osiągnięciami w każdym z trzech województw jest niższy lub zbliżony do wyniku dla Polski: w lubelskim wynosi 22,3 procent, w małopolskim 19,3 a podkarpackim 21,7 procent.

Średnie wyniki uzyskane na sprawdzianie wynoszą w Polsce 26,57. Na Podkarpaciu - 26,84 czyli nieco powyżej średniej.

Dobrym przykładem na porównanie z innymi szkołami jest Gimnazjum Nr 1 w Tarnobrzegu. Jeżeli w części humanistycznej średnia dla Podkarpacia wyniosła 32 punkty, to w powiecie tarnobrzeskim i gminie wyniosła 33,8 punktu, a w Gimnazjum Nr 1 33,8. W części matematyczno-przyrodniczej średnia wojewódzka to 25,2 punktu, w powiecie i gminie wynosi ona 26,8, a we wspomnianej szkole 27,0.

- Bajeczne wyniki osiągnęła jedna nasza klasa, która otrzymała na sprawdzianie 81,8 punktów na sto możliwych - cieszy się dyrektor Grażyna Wianecka. Także druga klasa z tego gimnazjum zdobyła 78,8 punktów. - Mamy same sukcesy! - entuzjazmuje się dyrektor Wianecka.

/ZS/
15.06.2007r.
Echo Dnia

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj