Rekrutacja RODO

Konkurs dla maturzystów 2007

Szanowni Państwo!

Konkurs dla maturzystów 2007

Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ogłasza II edycję konkurs pt.: "Środowisko geograficzno - przyrodnicze mojego regionu"

Konkurs kierowany jest do uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych zdających egzamin dojrzałości w roku szkolnym 2006/2007 oraz absolwentów szkół średnich nie będących studentami studiów stacjonarnych.

Nagrodą dla finalistów i laureatów konkursu jest możliwość przyjęcia bez kwalifikacji wstępnej na studia stacjonarne na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz jego regulamin zostały zamieszczone na stronie www.geol.agh.edu.pl/konkurs

Z poważaniem
mgr inż. Joanna Rams-Pietraszewska

telefon kontaktowy: /012/ 617-32-42
e-mail: jrams@geol.agh.edu.pl

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

prowadzi studia stacjonarne (5-letnie magisterskie), studia niestacjonarne (4,5-letnie inżynierskie oraz 2-letnie uzupełniające magisterskie) i studia doktoranckie (4-letnie) oraz jedno- lub kilkusemestralne studia podyplomowe.

Wydział kształci studentów na 4 kierunkach i 17 specjalnościach:

KIERUNKISPECJALNOŚCI
Górnictwo i Geologia
 • Geologia i prospekcja złóż
 • Geofizyka poszukiwawcza
 • Geoinformatyka
 • Geologia naftowa
 • Geologia górnicza
 • Geoturystyka
 • Gospodarowanie i zarządzanie środowiskiem geologicznym
 • Hydrogeologia i geologia inżynierska
 • Kamień i kamieniarstwo w architekturze i budownictwie
 • Mineralogia i geochemia stosowana z elementami gemmologii
Informatyka Stosowana
 • Modelowanie i systemy informatyczne w geofizyce
 • Oprogramowanie i bazy danych w geologii
Inżynieria Środowiska
 • Geofizyka środowiska
 • Geologia i geochemia środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Ochrona wód i geotechnika środowiska
Ochrona Środowiska
 • Ochrona przyrody nieożywionej
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj