Rekrutacja RODO

Maturzyści chwycili za pióra

Prus i Mickiewicz na egzaminie z języka polskiego.

"Lalka" Bolesława Prusa i "Oda do młodości" Adama Mickiewicza - te utwory pojawiły się w tematach esejów, do których zasiadło dziś 440 tysięcy maturzystów w całej Polsce.

Dziś pierwszy dzień matur - egzamin z języka polskiego

Sen jako sposób przedstawienia postaci literackiej na podstawie "Lalki" Prusa oraz Młodzi i ich stosunek do pokolenia ojców w "Odzie do młodości" Mickiewicza - o takich tematach esejów mówili Polskiej Agencji Prasowej maturzyści.

Uczniowie mieli stworzyć własny tekst na jeden z dwóch zadanych tematów. Pierwszym było porównanie "Ody do młodości" Adama Mickiewicza z wierszem Przerwy-Tetmajera "Któż nam powróci". Drugim zaś interpretacja snu Izabeli Łęckiej, bohaterki "Lalki" Prusa. Na podstawie tego snu maturzyści musieli opisać postawę Łęckiej wobec ojca i Stanisława Wokulskiego.

Gdy porównać je z tymi, które pojawiały się na giełdzie tematów, to powtarza się jeden tytuł - "Lalka" Bolesława Prusa.

Ale to nie koniec. Ci, którzy zdecydowali się zdawać egzamin na poziomie podstawowym - ponad 90 procent maturzystów, musieli także rozwiązać test na czytanie ze zrozumieniem, odnoszący się do tekstu publicystycznego z "Rzeczpospolitej" o blogach autorstwa Igora Jankego. Dotyczył on blogów dziennikarskich. Uczniowie musieli odpowiadać na pytania dotyczące m.in. wpływu blogów na publicystykę.

Zaś poziom rozszerzony to analiza i interpretacja opowiadania Mrożka "Lolo" w kontekście kreacji bohaterów i charakteru parabolicznego utworu. Piszący ten temat musieli zwrócić uwagę m.in. na uniwersalny charakter tego opowiadania.

W drugim temacie - według maturzystów - trzeba było porównać postawę wobec języka (rolę słowa w komunikacji) w powieści "Kamień na kamieniu" Wiesława Myśliwskiego i w wierszu Stanisława Różewicza "Słowo", cytowanym w arkuszu egzaminacyjnym.

Abiturienci musieli także rozwiązać test na czytanie ze zrozumieniem, odnoszący się do tekstu Czesława Miłosza "Historia Literatury Polskiej".

Tuż przed rozpoczęciem matur dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marek Legutko uspokajał, że do CKE nie dotarły żadne sygnały, by w jakiejkolwiek szkole przeprowadzenie egzaminu było zagrożone. "Monitorujemy wszystko na bieżąco. Okręgowe komisje egzaminacyjne, które są w stałym kontakcie ze szkołami, nie zgłosiły żadnych nieprawidłowości" - podkreślił Legutko.

Największe zagrożenie maturzyści mają jednak już za sobą. Cały czas bali się, że egzamin dojrzałości sparaliżuje strajk nauczycieli. Pedagodzy jednak uznali, że nie popsują młodzieży planów - bez matur nikt nie mógłby dostać się na uczelnię - i protest przełożyli.

Sesja egzaminów pisemnych potrwa od 5 do 21 maja. Rozpoczyna się od obowiązkowego egzaminu z języka polskiego. Maturzyści pisemnie muszą jeszcze zdać egzamin z języka obcego oraz wybranego przedmiotu (lub przedmiotów - maksymalnie trzech).

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, absolwenci szkół ponadgimnazjalnych muszą jeszcze zdać obowiązkowo dwa egzaminy ustne - z języka polskiego i obcego języka nowożytnego. Egzaminy ustne przeprowadzane będą do 31 maja.

Źródło: http://www.dziennik.pl

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj