Rekrutacja RODO

OMTM - finał wojewódzki

Sporym sukcesem zakończył się występ drużyny motoryzacyjnej z "Kopernika" w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który 26.05.2007r. rozegrano w Przemyślu. Nasza drużyna wystąpiła w tych zawodach w składzie: Łukasz Czech 3b, Artur Dziuba 3b, Paweł Babiarz 3b i w stawce 10 drużyn z całego Podkarpacia zajęła 3 miejsce. Gratulujemy!

OMTM - finał wojewódzki

Informujemy jednocześnie wszystkich zainteresowanych tym konkursem, że na tym etapie Turnieju przeprowadzono test oraz kilka konkurencji sprawnościowych. W rozwiązywaniu testu, który trwał 30 min. uczestniczyła cała drużyna. Test składał się z 20 pytań wielokrotnego wyboru, które obejmowały następującą tematykę:

  • znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego - 15 pytań
  • obsługa pojazdu - 2 pytania
  • pomoc przedmedyczna - 3 pytania

Ponadto przeprowadzono następujące konkurencje:

  • A) sprawdzian wiadomości z historii motoryzacji
  • B) sprawdzian z umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej
  • C) sprawdzian z obsługi codziennej motoroweru
  • D) jazda sprawnościowa motorowerem, według trasy przejazdu podanej przez organizatora Turnieju.

ad.A). Sprawdzian wiadomości z historii motoryzacji polegał na udzieleniu prawidłowej odpowiedzi ustnej na 3 pytania z zakresu literatury podanej w załączniku nr 7.

ad.B). Sprawdzian z udzielania pomocy przedmedycznej polegał na wykonaniu w określonym czasie przez drużynę jednego zadania praktycznego wyznaczonego przez Sędziego Głównego.

ad.C). Sprawdzian z umiejętności obsługi codziennej motoroweru polegał na prawidłowym wykonaniu określonego zadania, zgodnie z limitem czasu, instrukcją i według zasad punktacji określonej przez Sędziego Głównego.

ad.D) Sprawdzian polegający na bezpiecznej i technicznej jeździe motorowerem przeprowadzono na utwardzonym placu, o wymiarach zapewniających bezpieczeństwo uczestników i widzów. Jazda sprawnościowa motorowerem polegała na przejechaniu trasy, określonej przez organizatora

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj