Rekrutacja RODO

OMTM w roku szkolnym 2006/2007

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny organizowany jest rokrocznie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ma charakter wieloetapowy: Celem turnieju jest popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości przepisów o ruchu drogowym i wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania się jako uczestnika ruchu drogowego, propagowanie i popularyzacja wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów motorowych.

Turniej ten organizowany jest przez Polski Związek Motorowy. Nadzór pedagogiczny nad jego przebiegiem sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W eliminacjach Turnieju biorą udział wyłącznie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Od uczestników, którzy biorą udział w konkurencjach sprawnościowych (jazda motorowerem), wymagane są stosowne uprawnienia do kierowania tym pojazdem. Każdą szkołę reprezentują w tym turnieju trzyosobowe drużyny. O kolejności startu w konkurencjach decyduje losowanie przeprowadzone na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Każdy uczestnik odpowiada również na pytania testowe (na każdym etapie turnieju). Test składa się zawsze z 20 pytań wielokrotnego wyboru, które obejmują następującą tematykę: znajomość zasad i przepisów ruchu drogowego, obsługę pojazdu oraz pomoc przedmedyczną.

W roku 2007 harmonogram turnieju przedstawia się następująco:

  • eliminacje szkolne, miejskie, powiatowe - do 30 kwietnia,
  • eliminacje wojewódzkie - do 31 maja,
  • finał ogólnopolski - do 15 czerwca.

18.04.2007r. na terenie tarnobrzeskiego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego przeprowadzono powiatowy finał ww. turnieju, w którym, w gronie kilkunastu zespołów z całego powiatu, pojawiła się również drużyna reprezentująca naszą szkołę. Drużyna z "Kopernika" wystąpiła tego dnia w składzie: Babiarz Paweł, Czech Łukasz i Dziuba Artur ( wszyscy z klasy 3b). Nasza drużyna spisała sie rewelacyjnie, zajmując w klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce i awansując do turnieju wojewódzkiego, który zostanie przeprowadzony pod koniec maja w Rzeszowie.

W Finale Wojewódzkim przeprowadzone zostaną następujące konkurencje: sprawdzian wiadomości z historii motoryzacji, sprawdzian z umiejętności udzielania pomocy przedmedycznej, sprawdzian z obsługi codziennej motoroweru oraz jazda sprawnościowa motorowerem, według trasy przejazdu podanej przez organizatora turnieju.

Gratulujemy sukcesu naszej drużynie i mamy nadzieję, że z nie mniejszym sukcesem wystąpi ona w zawodach wojewódzkich.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj