Rekrutacja RODO

Projekt "Challenges in Schools" - debata w Koperniku

8 kwietnia 2009r. odbyła się w naszej szkole debata poświęcona wizji szkoły w przyszłości. Wzięli w niej udział uczniowie i nauczyciele tarnobrzeskich szkół ponadgimnazjalnych. W czasie pierwszej sesji uczniowie klasy IIb biorący udział w projekcie British Council "Challenges in Schools" przedstawili wyniki całorocznej współpracy ze szkołami z Wielkiej Brytanii, Łotwy i Słowacji. W drugiej części nauczyciele i uczniowie dyskutowali na ten temat w odrębnych grupach. Pedagodzy zostali poinformowani przez prowadzącego projekt o kierunkach rozwoju edukacji w Europie, zaś młodzież - metodą warsztatową - próbowała opisać szkołę swoich dzieci w przyszłości. Ostatnia sesja była podsumowaniem pracy obydwu grup, a na jej zakończenie przedstawiony został wspólny pomysł 48 europejskich placówek. Poniżej prezentujemy zdjęcia z tego spotkania.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj