Rekrutacja RODO

"Nasza Szkoła" - wystawa w tarnobrzeskim muzeum

Muzeum Historyczne miasta Tarnobrzega

zaprasza na wystawę

NASZA SZKOŁA
Stulecie Gimnazjum i Liceum w Tarnobrzegu
1909 - 2009


Otwarcie wystawy (wernisaż) - 13 maja 2009r. godz. 13.00


We wrześniu 1909 roku rozpoczęła działalność C.K. Wyższa Szkoła Realna w Tarnobrzegu, pierwsza nowoczesna placówka oświatowa na poziomie średnim w tym mieście. Wydarzenie to poprzedziły wieloletnie zabiegi na rzecz jej utworzenia, jakie podejmowały różne osobistości tamtych czasów, m.in.: właściciel dóbr dzikowskich hr. Z. Tarnowski, b. Namiestnik Galicji M. Bobrzyński, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. ST. Tarnowski czy poseł do parlamentu austriackiego W. Wiącek.

Mimo poważnych problemów z jakimi borykała się przez wiele lat ta placówka (np. brak własnego budynku), osiągnęła ona wysoki poziom merytoryczny za sprawą dobrej organizacji ówczesnego szkolnictwa, wybitnych pedagogów tutaj pracujących oraz chętnej do nauki młodzieży, kierującej się nie tylko zamiarem zgłębiania wiedzy, ale i wykazującej wysoce patriotyczną postawę. Wyrazem tego były dramatyczne czasy obydwu wojen światowych, podczas których uczniowie tarnobrzeskiego Gimnazjum walcząc w polskich formacjach wojskowych czy działając w ruchu oporu, dowodzili niejednokrotnie miłości do Ojczyzny.

Wystawa "NASZA SZKOŁA" jest nie tylko przypomnieniem wielu faktów ze stuletniej historii pierwszego gimnazjum tarnobrzeskiego, ale także przedmiotów używanych przez uczniów i nauczycieli na przestrzeni minionego wieku.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj