Rekrutacja RODO

Przetarg 2009

"Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu ul. Jachowicza 13 - działka ewidencyjna nr 3694/2"

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załączniki- plik PDF

Pobierz wszystko (archiwum samorozpakowujące 10MB)

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu ul. Jachowicza 13 powiadamia, że w dniu 14.04.2009r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na "Prace remontowe-budowlane w LO w Tarnobrzegu". Przetarg wygrało przedsiębiorstwo "MIWAX" P.P.H.U Wacław Grela, 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145M.

Dyrektor
mgr Dariusz Bożek


Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu ul. Jachowicza 13 powiadamia, że w dniu 22.04.2009r. udzielono zamówienia na "Prace remontowe-budowlane w LO w Tarnobrzegu", dla przedsiębiorstwa "MIWAX" P.P.H.U Wacław Grela, 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145M na ogólną kwotę (netto bez Vat) 164 608,29 PLN

Dyrektor
mgr Dariusz Bożek

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj