Rekrutacja RODO

Przetarg 2010

POWIADOMIENIE

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegu ul. Jachowicza 13 powiadamia, że przetarg nieograniczony na "Remont sanitariatów" wygrał Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz, 39-400 Tarnobrzeg ul. Kopernika 32 za kwotę netto 58.000,00zł.

Przetarg na "Remont dachu" wygrał Usługowy Zakład Instalacyjno - Budowlany 39-400 Tarnobrzeg ul. Mickiewicza 36 za kwotę 53.809,07zł.

--------------------------------------

Przedmiotem ogłoszenia jest wykonanie zadania pn.
"Remont sanitariatów"
"Remont dachu"

Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu ul. Jachowicza 13

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - plik PDF

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik PDF

Oferta robót

Oświadczenie o spełnieniu warunków- plik PDF

Projekt umowy

Dach - przedmiar robót- plik PDF

Sanitariaty - przedmiar robót- plik PDF

Rzut poziomy łazienek

Pobierz wszystko (archiwum samorozpakowujące)


Dyrektor
Dariusz Bożek

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj