Rekrutacja RODO

Spotkanie z panią Agatą Błaż

28 listopada 2008 roku, w ramach realizacji projektu "Rozwój kompetencji językowych uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce przy pomocy technik multimedialnych oraz e-learningu", gościliśmy w naszej szkole panią Agatę Błaż - nauczyciela języka angielskiego i tańców w kręgu, z którą spotkali się uczestnicy projektu. Pani Agata posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz dorosłymi, prowadzi też często warsztaty dla nauczycieli. Pani Błaż ukończyła kurs tańców w kręgu dla instruktorów w Findhorn Foundation (Szkocja) oraz w Braunwald (Szwajcaria). Poniżej zamieszczamy kilka zdjęć z tego spotkania.

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj