Rekrutacja RODO

Nasze atuty


NASZE OSIĄGNIĘCIA


 • Nasze liceum legitymuje się od lat jednym z najwyższych poziomów zdawalności egzaminu maturalnego wśród liceów publicznych na Podkarpaciu.
 • Uczniowie naszej szkoły uzyskują wysokie wyniki na egzaminach maturalnych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, a to pozwala nam zajmować wysokie miejsca w rankingach szkół ponadgimnazjalnych w kraju i w województwie.
 • Nasza szkoła, jako jedyna spośród tarnobrzeskich szkół ponadgimnazjalnych, zaliczana jest od wielu lat do grupy najbardziej usportowionych szkół w województwie Podkarpackim, co potwierdzają coroczne rankingi publikowane przez Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy.
 • Bardzo wielu uczniów naszej szkoły zdobywa co roku tytuły laureatów bądź finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu miejskim, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
 • W naszej szkole uczy się każdego roku bardzo wielu stypendystów, m.in. Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Prezydenta Tarnobrzega.
 • Od roku 2014 nasze liceum jest klasyfikowane wśród najlepszych liceów w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY.NASZE ATUTY


 • Ponad 100 lat tradycji i kilkadziesiąt tysięcy absolwentów.
 • Dbałość o tradycję szkoły.
 • Kameralny klimat i położenie w centrum miasta w bezpiecznej lokalizacji, w pobliżu dworca PKS oraz przystanków MKS, w bezpośredniej bliskości Tarnobrzeskiego Domu Kultury, hali sportowej MOSiR, basenu MOSiR oraz stadionu KS Siarka.
 • Komfortowe warunki pracy.
 • Szeroka oferta kształcenia i jego wysoka jakość, potwierdzona bardzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych.
 • Budynek szkoły w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, winda, brak progów i nierówności poziomów, korytarze i pomieszczenia dostosowane szerokością dla osób poruszających się na wózkach i toalety dla osób niepełnosprawnych na każdym piętrze).
 • Nowoczesna baza dydaktyczna: 2 pracownie komputerowe, sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, bogato wyposażona biblioteka z czytelnią multimedialną (dostęp do Internetu), 2 sale gimnastyczne, wielofunkcyjne boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią.
 • Bardzo dobrze wyposażone klasopracownie przedmiotowe.
 • Znakomita kadra dydaktyczna. Mądrzy, wysoko wykwalifikowani, twórczy, wymagający, ale i troskliwi nauczyciele (większość z nich to absolwenci tej szkoły, co tworzy niepowtarzalną i przyjazną uczniom atmosferę).
 • Przychylny uczniom plan lekcji (obowiązkowe zajęcia trwają w naszej szkole najdłużej do godz. 15.10).
 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb uczniów i umożliwiających im rozwój własnych zainteresowań (m.in. chór szkolny, wolontariat, koło PCK, sekcje sportowe i liczne koła zainteresowań).
 • Udział uczniów w międzynarodowych projektach edukacyjnych oraz w krajowych i zagranicznych wycieczkach.
 • Stała współpracy z partnerskimi szkołami z Włoch, Norwegii, Słowacji, Niemiec, Turcji i Indii.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym (zajęcia dodatkowe o charakterze rozszerzającym) oraz z uczniem z trudnościami w nauce bądź o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
 • Możliwość weryfikacji wybranych przedmiotów rozszerzonych (dotyczy uczniów klas pierwszych).
 • Nauczanie języków obcych (j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski) z uwzględnieniem poziomu zaawansowania (zakres rozszerzony dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych uczniów, niezależnie od wyboru klasy - grupy międzyoddziałowe).
 • Nowoczesna, funkcjonalna, nawigowana intuicyjnie, kompatybilna ze standardami i systematycznie aktualizowana szkolna strona internetowa i Szkolna Gazeta Internetowa „Lesser”.
 • Szkolny radiowęzeł, umilający uczniom czas muzyką na wszystkich przerwach.
 • Bogate życie artystyczne szkoły (liczne koncerty charytatywne i okolicznościowe).
 • Systematyczny udział uczniów szkoły w wartościowych spektaklach, filmach, lekcjach muzealnych.
 • Organizacja licznych imprez środowiskowych oraz konkursów i zawodów o zasięgu miejskim, powiatowym i wojewódzkim.
 • Organizacja dyskotek szkolnych.
 • Troska o bezpieczeństwo uczniów, dbałość o wychowywanie ich w szacunku dla innych ludzi i tradycji oraz o przestrzeganie zasad.
 • Rozbudowany szkolny monitoring wizyjny (otoczenie szkoły, korytarze, szatnie).
 • Podstawowa opieka medyczna w szkole (indywidualna praktyka pielęgniarska)
 • Stały dostęp do Internetu w ogólnodostępnej szkolnej czytelni oraz przez hot spoty Wi-Fi rozmieszczone w głównych punktach szkoły.
 • Cykliczne organizowanie spotkań z wybitnymi osobowościami świata nauki i sztuki, w tym z powszechnie znanymi absolwentami szkoły.
 • Kariery akademickie naszych absolwentów na renomowanych uczelniach w kraju i za granicą.
 • Współpraca z wyższymi uczelniami w kraju.
 • Współpraca z Klubem Sportowym Siarka Tarnobrzeg, KKS Siarka Tarnobrzeg i UKS Delfin Tarnobrzeg.Powrót

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj