Rekrutacja RODO

Olimpiady 2007 / 2008

Zestawienie uczestników konkursów i olimpiad przedmiotowych
w roku szkolnym 2007 / 2008

brali udział klasa opiekun elimin. okręg. finał laureat
III Ogólnopolski Konkurs "Myślę globalnie, działam regionalnie"
1. Starzyk Izabela 2f mgr E. Powierża x x x
XV Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej - konkurs literacki
1. Wojciech Czusz 2e mgr Zbigniew Ryba x x x
XV Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej - konkurs taneczny
1. Magdalena Wilgucka 3c mgr Anna Pałacka x x x
XV Rzeszowskie Dni Kultury Szkolnej - konkurs graffitti "Ściana"
1. Małgorzata Majewska 3e mgr Anna Pałacka x wyróżnienie
2. Anna Woźniak 3e mgr Anna Pałacka x wyróżnienie
3. Magdalena Łuc 3e mgr Anna Pałacka x wyróżnienie
4. Dariusz Zwadowski 3e mgr Anna Pałacka x wyróżnienie
V Ogólnopolski Konkurs Menadżerski
1. Maciąg Mateusz 2a mgr J. Bernatowicz x
2. Barzycka Barbara 2a mgr J. Bernatowicz x
3. Torbacka Agnieszka 2a mgr J. Bernatowicz x
4. Senejko Paweł 3b mgr J. Bernatowicz x
5. Kubik Arkadiusz 3b mgr J. Bernatowicz x
6. Durda Izabela 3b mgr J. Bernatowicz x
7. Urbaniak Dawid 3b mgr J. Bernatowicz x
8. Bal Jakub 3b mgr J. Bernatowicz x
9. Ordon Sławomir 3b mgr J. Bernatowicz x
10. Jadach Arkadiusz 3b mgr J. Bernatowicz x
11. Rokosz Maciej 3b mgr J. Bernatowicz x
12. Rogala Przemysław 3b mgr J. Bernatowicz x
XXIII Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała
1. Gródek Tomasz 1b mgr M. Knutelski x x x
2. Jankowski Mateusz 1b mgr M. Knutelski x x x
3. Brudniak Grzegorz 2b mgr M. Knutelski x x
4. Niziński Michał 3b mgr M. Knutelski x wyróżnienie
5. Kosior Joanna 3b mgr M. Knutelski x x x
6. Bal Jakub 3b mgr M. Knutelski x x x
7. Gucwa Andrzej 3b mgr M. Knutelski x x
8. Mirowski Maciej 3b mgr M. Knutelski x x
9. Senejko Paweł 3b mgr M. Knutelski x x
10. Wilisowski Łukasz 3b mgr M. Knutelski x x
11. Kwaśnik Joanna 3g mgr M. Badura x wyróżnienie
12. Pietruszyński Michał 3g mgr M. Badura x x
Konkurs Poprawnej Polszczyzny
1. Beata Kotulska 1d mgr Ewa Powierża x x x
2. Katarzyna Redźko 2i mgr Marzena Kuzara x x x
3. Małgorzata Tworek 1f mgr B. Bednarska x x x
XXVI Olimpiada Języka Łacińskiego
1. Paulina Krala 3e mgr Maria Zielińska x
2. Michał Niziński 3b mgr Maria Zielińska x
3. Magdalena Wiśniewska 3b mgr Maria Zielińska x
XXXIV Olimpiada Historyczna
1. Olucha Maciej 2j mgr W. Krawczyńska - Rybacka x
2. Tomasz Bukała 3h mgr W. Krawczyńska - Rybacka x
VII Podkarpacki Konkurs Matematyczny
1. Wilisowski Łukasz 3b mgr Mieczysław Knutelski x wyróżnienie
XVIII Olimpiada Teologii Katolickiej
1. Elżbieta Pietrzykowska 3e dr Beata Wójtowicz x
2. Rębisz Lidia 2d dr Beata Wójtowicz x
3. Katarzyna Robak 2d dr Beata Wójtowicz x
LIX Olimpiada Matematyczna
1. Łukasz Wilisowski 3b mgr M. Knutelski x
XXXI Olimpiada Języka Francuskiego
1. Agnieszka Bajor 3i x
XLIX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
1. Jakub Jugo 3d dr T. Zych x
2. Andrzej Gucwa 3b dr T. Zych x
Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH
1. Adriana Michałów 3c mgr M. Świszcz x
II Podkarpacki Konkurs pn.: „Witryna internetowa mojej szkoły”
1. Artur Ślusarz 2g mgr Zbigniew Ryba, mgr Andrzej Lipiec x x x
2. Łukasz Wiśniewski 2b x x x
3. Mateusz Sabat 1g x x x
Internetowy Konkurs Matematyczny MATMIX.pl
1. Tomasz Gródek 1b mgr M. Knutelski x x
2. Mateusz Jankowski 1b mgr M. Knutelski x x
XXXI Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
1. Magdalena Walczyk 2e mgr R. Miczko x
VIII Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Lei
1. Jankowski Mateusz 1b mgr M. Knutelski x
2. Lasek Edyta 1b mgr M. Knutelski x x
3. Łazowska Joanna 1a mgr B. Badura x
4. Sabat Mateusz 1g mgr W. Łygas x
5. Gródek Michał 2b mgr M. Knutelski x x
6. Piskur Daniel 2b mgr M. Knutelski x x
7. Tyniec Magdalena 2g mgr W. Łygas x x
8. Małek Danuta 2a mgr M. Borycka x
9. Rawski Bartłomiej 2b mgr M. Knutelski x
10. Brudniak Grzegorz 2b mgr M. Knutelski x x
11. Latosińska Barbara 2g mgr W. Łygas x
V Ogólnopolski Konkurs "Moje finanse - Z klasy do kasy"
1. Jan Jęczmyk 3a mgr J. Bernatowicz x x
2. Grzegorz Majewski 3a mgr J. Bernatowicz x x
3. Radosław Leszczyński 3a mgr J. Bernatowicz x x
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "KANGUR"
1. Łukasz Wilisowski 3b mgr M. Knutelski x bdb
2. Michał Niziński 3b mgr M. Knutelski x wyróżnienie
3. Joanna Kosior 3b mgr M. Knutelski x wyróżnienie
4. Jakub Bal 3b mgr M. Knutelski x wyróżnienie
5. Andrzej Gucwa 3b mgr M. Knutelski x wyróżnienie
6. Michał Gródek 2b mgr M. Knutelski x wyróżnienie
7. Łukasz Wiśniewski 2b mgr M. Knutelski x wyróżnienie
8. Rafał Partyka 3b mgr M. Knutelski x wyróżnienie
9. Barbara Smykla 1d mgr M. Borycka x wyróżnienie
10. Joanna Łazowska 1a mgr M. Badura x wyróżnienie
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj