Rekrutacja RODO

Czy maturzyści otrzymają świadectwa ukończenia edukacji?

Tegoroczni maturzyści jako pierwsi w historii mają oceny końcowe wystawione zdalnie. Wciąż nieznany jest termin egzaminu maturalnego, nie wszyscy wiedzą też, kiedy i w jaki sposób uczniowie odbiorą świadectwa ukończenia edukacji. - To dla wszystkich nowa sytuacja, w której staramy się jakoś odnaleźć - mówi Tomasz Stróż, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu.

/pliki/zdjecia/mat2_8.jpg Mury tarnobrzeskiego „Kopernika” w tym roku opuści 241 absolwentów, choć być może opuści jedynie wirtualnie. Do szkoły uczniowie nie chodzą już przecież od kilku tygodni. W piątek, 17 kwietnia, minął termin klasyfikacji, czyli wystawiania ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów.

- Oceny końcowe na świadectwo wystawione zostały online, podobnie zresztą jak ostatnio były wystawiane oceny w normalnym trybie nauki - mówi Tomasz Stróż, dyrektor „Kopernika”. - To nowa sytuacja dla uczniów i nauczycieli, ale dzięki platformie edukacyjnej, z której korzystamy, wszystko działa sprawnie. Początkowo były pewne problemy techniczne wynikające z przeciążenia łączy internetowych, jednak teraz już nie ma żadnych problemów. Oczywiście mam na myśli sprawy techniczne, bo przecież żaden, nawet najlepszy system nie zastąpi bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniami.

Dziś, we wtorek 21 kwietnia w tej szkole odbędzie się rada klasyfikacyjna. Także online, ponieważ nauczyciele pracują zdalnie. Szkoła jest jednak otwarta, pracownicy administracyjni rotacyjnie przychodzą do pracy, by załatwiać bieżące sprawy związane z między innymi z obiegiem dokumentów.

Zgodnie z kalendarzem szkolnym, w piątek 24 kwietnia maturzyści mają odebrać świadectwa ukończenia nauki w szkole średniej. Czy odbiorą, a jeśli tak, to w jaki sposób i w jakiej formie? W czwartek, 9 kwietnia, gdy została ogłoszona decyzja o przesunięciu terminów egzaminów, Dariusz Piontkowski, minister edukacji narodowej nadmienił, że świadectwa będą mogły trafić do uczniów na przykład w formie skanu.

/pliki/zdjecia/mat 3_0.jpg - Nie ma na razie żadnej nowej rekomendacji. Rozważamy więc różne możliwości, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo - dodaje dyrektor Tomasz Stróż.

Rozważane jest przesunięcie terminu odbioru świadectw, przesłanie świadectw w formie skanu lub odbiór osobisty, z zachowaniem środków bezpieczeństwa. W ostatnim przypadku można na przykład ustalić harmonogram odbioru świadectw przez poszczególne klasy w określonych godzinach.

Dla maturzystów najbardziej stresujący jest jednak nieznany termin matur. Jak niedawno mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski, odbędą się one nie wcześniej niż w połowie czerwca, a uczniowie o konkretnym terminie powiadomieni zostaną trzy tygodnie wcześniej.

dnia: 2020-04-21, autor: Marcin Radzimowski, źródło: Echo Dnia
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj