Rekrutacja RODO

Maturzyści poznali wyniki. Nie zdał co czwarty.

Na Podkarpaciu egzaminu dojrzałości nie zdał co czwarty maturzysta - wynika z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, która opublikowała wstępne wyniki matur. Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło w czerwcu w naszym wojewodztwie 16 422 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Maturę zdało 75,2 procent z nich. To 8046 absolwentów liceum (84,2 proc.) oraz 4310 (62,8 proc.) absolwentów technikum.

/pliki/zdjecia/m1_1.jpgPrawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu ma 2619 osób (15,9 proc.), z czego 1002 to absolwenci liceum (10,5 proc.) a 1617 (23,6 procent) technikum. Osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu jest 1447 (8,8 proc), w tym 509 (5,3 proc.) w liceum i 938 (13,7proc.) w technikum. Jak poszło maturzystom z Tarnobrzega?

W tarnobrzeskich szkołach ponadgimnazjalnych do matury przystąpiło 759 osób. Zdawalność wyniosła 78 procent. Najwyższą - 86 procent - odnotowano w liceach ogólnokształcących, w których egzamin pisało 492 zdających. W technikach wyniosła 63 procent (do egzaminów przystąpiło 267 osób).

Stuprocentową zdawalnością może pochwalić się I Społeczne Liceum Ogólnokształcącego imienia Hetmana Jana Tarnowskiego. Dyrekcja szkoły jest dumna z wyników 81 uczniów, którzy ciężko na swój sukces pracowali.

Maturę zdali także wszyscy uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Małego Księcia w Tarnobrzegu oraz Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Pawła II.

W Liceum Ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu, gdzie maturę zdawało 247 osób, wynik to 97 procent. Definitywnie nie powiodło się sześciu osobom, które mogą zdawać egzamin ponownie za rok. W „Koperniku” 22 osoby przygotowują się do wrześniowej sesji poprawkowej.

W Zespole Szkół nr 3, czyli w "Budowlance" zdawalność wyniosła 90 procent. Maturę będzie poprawiać 11 osób: - 4 z liceum i 7 z technikum.

Poprawka dla abiturientów, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu odbędzie się 8 września. Do 14 sierpnia muszą oni złożyć u dyrektora swojej szkoły pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do matury poprawkowej.

dnia: 2020-08-11, autor: Wioletta Wojtkowiak, źródło: Echo Dnia
Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj