Rekrutacja RODO

Najbardziej oblegane kierunki w roku 2007

Licz i wybieraj!

Psychologia trzyma się mocno, filologie także. Wciąż tłok na prawie i na medycynie. Które kierunki były hitami ubiegłorocznej rekrutacji na wyższe uczelnie?

Na Uniwersytecie Warszawskim po raz pierwszy etnologia zdystansowała popularnością psychologię i inne kierunki - na jedno miejsce było ponad 25 chętnych. Ale kandydaci nie obrazili się na inne kierunki: najczęściej wybierali prawo, ekonomię, finanse i rachunkowość, informatykę, stosunki międzynarodowe, anglistykę.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim najwięcej zgłoszeń było na prawo, kierunek lekarski, psychologię, dziennikarstwo i komunikację społeczną. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu najwięcej kandydatów miał na psychologię, stosunki międzynarodowe, turystykę i rekreację, politologię. Na UMCS w Lublinie najwięcej podań wpłynęło na prawo, administrację, pedagogikę, psychologię. W Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie najwięcej osób zgłosiło się na logistykę (nowy kierunek), turystykę i rekreację, technologię żywności i żywienia człowieka.

Nadal nie słabnie popularność psychologii - w UKSW - 21 osób na miejsce, na UAM - 18, na UJ - 15, na UMCS - 14. Oblegane były takie kierunki, jak: prawo, turystyka i rekreacja, pedagogika, biotechnologia, informatyka, socjologia, ekonomia, gospodarka przestrzenna, dziennikarstwo i stosunki międzynarodowe, politologia.

Na turystykę i rekreację w SGGW w Warszawie i UAM w Poznaniu zgłosiło się po 25 kandydatów na jedno miejsce, gospodarkę przestrzenną na UW i na UAM wybrało po 18 osób, stosunki międzynarodowe na UAM - 24 osób na miejsce, na UKSW - 17, a na UMCS - 15; dziennikarstwo - 24 osoby na miejsce na UW, 20 na UJ, 17 na UMCS; politologię - 17 osób na miejsce na UKSW, 15 na UAM; biotechnologia - 16 osób na miejsce na UMCS.

Nie osłabło zainteresowanie filologiami - iberystyką, japonistyką, sinologią i tradycyjnie już filologią angielską. Popularna jest arabistyka. Na japonistykę na UW startowało 23 kandydatów na miejsce, a na UAM - po 15. Na sinologię na UW zarejestrowano 18 kandydatów na miejsce, a na filologie romańskie na UJ - 20.

Jak co roku w całym kraju oblegane były kierunki artystyczne. O jedno miejsce na Wydział Aktorski w warszawskiej Akademii Teatralnej ubiegało się 40 kandydatów, w krakowskiej PWST - 30, w łódzkiej "filmówce" - 31.

Najpopularniejszym kierunkiem na Politechnice Warszawskiej była architektura - o jedno miejsce ubiegało się 10 osób.

Oblegane były tradycyjnie akademie medyczne. Np. na warszawską AM aplikację złożyło ponad 11 tys. osób na 1785 tys. miejsc. Najwięcej chętnych było na techniki dentystyczne - ponad 19 kandydatów na miejsce i na dietetykę - 16. W Collegium Medicum UJ wybierano najczęściej farmację apteczną - 10 kandydatów i kierunek lekarski - 7. W Collegium Medicum UMK na jedno miejsce na farmację kandydowało 15 osób.


Zródło: www.kierunki.info


Jeśli chcesz poznać zasady rekrutacji na różne kierunki studiów w najbardziej znanych polskich uczelniach w roku 2008 oraz sprawdzić swoje szanse analizując wyniki ubiegłorocznych postępowań rekrutacyjnych w tychże uczelniach, to zajrzyj koniecznie pod poniższe linki:


Zródło: http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,52276,4516503.html

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj