Rekrutacja RODO

Projekt British Council


Drogie koleżanki i koledzy !

Nasze liceum, jako jedno z czterech w Polsce, zakwalifikowało się do europejskiego projektu British Council „Challenges in Schools” – „Wyzwania w szkołach – wizja szkoły w przyszłości”. Zostaliśmy przydzieleni do zespołu wraz ze szkołami z Wielkiej Brytanii, Słowacji i Łotwy. Nasi partnerzy to:

Głównym celem projektu jest:

  • stworzenie obrazu szkoły w XXI wieku,
  • promowanie tolerancji i szacunku dla odmienności,
  • przygotowanie do podejmowania działań w zmieniających się warunkach społeczno – ekonomicznych.

Nad przedsięwzięciem pracować będą uczniowie ( przy współudziale i pomocy nauczycieli), gdyż jednym z priorytetów jest, aby pomysły pochodziły od młodzieży. Opracowane w czasie projektu materiały zostaną zaprezentowane lokalnym władzom oświatowym, kuratoriom oświaty i Ministerstwu Edukacji Narodowej, jako wskazówki do reform i zmian. Wnioski ze wszystkich placówek w Europie będą skierowane do sekcji szkolnictwa Unii Europejskiej w Brukseli.

Istnieją dwa bloki tematyczne:

  • 1. Społeczeństwo wiedzy,
  • 2. Przemoc w szkole.

Nasze liceum pracować będzie w ramach pierwszego.

W projekcie bierze udział 48 szkół (w tym 12 z Wielkiej Brytanii). Kraje, które są tutaj reprezentowane, to: Finlandia, Szwecja, Łotwa, Litwa, Estonia, Polska, Ukraina, Słowacja, Czechy, Węgry i Słowenia.

koordynator projektu
Adam Stępiński

Do góry

Witaj!

Aktualna wersja naszej strony posiada wiele nowych, niezwykle przydatnych każdemu uczniowi funkcji. Jeśli chcesz, aby np. w menu wyświetlane były informacje dotyczące twojego planu lekcji i zastępstw dla twojej klasy na każdy kolejny dzień, to wypełnij poniższy formularz i naciśnij przycisk Zapisz. Jeżeli nie jesteś zainteresowany korzystaniem z tych funkcji, to naciśnij przycisk Anuluj.

Anuluj