Szkolna Gazeta Internetowa Liceum Ogolnoksztalcacego im. Mikolaja Kopernika w Tarnobrzegu

Tego prawdopodobnie o sobie nie wiesz   

Dodano 2022-11-02, w dziale inne - archiwum

Od lat wiadomo, że ludzie mają określone cechy charakteru i należą do różnych typów osobowości, co w pewien sposób determinuje ich codzienne działania i całe ich życie. Znają generalnie swoje silne i słabe strony, ale raczej nie za bardzo wiedzą, jakim dokładnie są typem osobowości. A to wydaje mi się bardzo ważne, gdyż nie tylko pozwala im znacznie lepiej odnaleźć się w życiu, ale też, a może przede wszystkim, skonkretyzować własną ścieżkę kariery zawodowej.

/pliki/zdjecia/oso1.jpg Osobowość, to wszystko to, co na określa. Nasze zdolności, temperament, zainteresowania, potrzeby, a nawet cechy fizjologiczne. To również nasza psychika oraz zachowania, które odróżniają nas od innych. Jak się domyślacie, zagadnienia to fascynowało ludzi od zawsze, dlatego powstało cało mnóstwo teorii osobowości, które miały pozwolić ludziom zrozumieć siebie.

Pierwszą osobą, która opisała typy ludzkiej osobowość, był grecki lekarz Hipokratesa. Ten starożytny medyk określił je jednak nie poprzez analizę psychologiczną charakterów ludzi, tylko na podstawie „soków organicznych”, które znajdują się w ciele. Według Hipokratesa przewaga któregoś z tych płynów bezwzględnie determinuje osobowość człowieka. Wyróżnił 4 typy osobowości: sangwinik (krew), choleryk (żółć), melancholik (żółć czarna), flegmatyk (śluz). Jego bezsprzeczną zasługą jest jednak głównie uświadomienie ludziom, że określenie własnego typu osobowości pozwoli im nie tylko poznać swoje mocne i słabe strony, ale też zrozumieć, dlaczego nadają właśnie taki a nie inny kierunek i wymiar swoim kontaktom z innymi ludźmi. Czy nie warto bowiem wiedzieć, że typ sangwiniczny jest zawsze towarzyski, emocjonalny i optymistyczny; typ choleryczny jest z kolei władczy, porywczy, bezwzględny i niewyrozumiały, typ melancholiczny to człowiek wrażliwy, myśliciel i perfekcjonista, a typ flegmatyczny jest co prawda powolny, zrównoważony, lecz jest doskonałym obserwatorem często z poczuciem humoru. Przyznacie, że typy osobowości wg Hipokratesa są naprawdę klarowne i naprawdę doskonale pozwalają zrozumieć człowieka, jego ograniczenie, ale też możliwości i obrazują to, jak ludzie funkcjonują w społeczności.

/pliki/zdjecia/oso2.jpg Jedną z najpopularniejszych teorii osobowości stworzył jednak znany szwajcarski psychiatra i psycholog Carl Gustav Jung, który żył na przełomie XIX i XX wieku i uważany jest obecnie za twórcę psychologii głębi. Ten zaobserwował, że ludzie mają pewne preferencje dotyczące kierowania swojej energii, zdolności zbierania i przetwarzania informacji oraz podejmowania decyzji. Na początku wyróżnił jedynie 2 typy osobowości: ekstrawertyczny i introwertyczny i 2 pary opozycyjnych wobec siebie funkcji osobowości: myślenie - odczuwanie oraz percepcja – intuicja. Następnie poprzez kombinację wspomnianych typów i funkcji wyróżnił najpierw 8 profili osobowości (odblaskowy introwertyczny, uczuciowy introwertyczny, wrażliwy introwertyczny, intuicyjny introwertyczny, refleksyjny ekstrawertyczny, intuicyjny ekstrawertyczny, sentymentalny ekstrawertyczny, wrażliwy ekstrawertyczny), by ostatecznie określić 16 typów osobowości, którym przyporządkował też określone oznaczenia literowe, co stworzyło fundament pod współczesne teorie typów osobowości. Pierwszy z nich Jung nazwał ESTJ (ang. Extraverted Sensing Thinking Judging - Ekstrawertyk, Perfekcjonista, Myśliciel, Sędzia).

W tym samym czasie zagadnieniem tym poważnie zajęły się również amerykańska pisarka i psycholożka Isabel Briggs Myers oraz jej matka Katherine Cook Briggs, które oparły się na teorii Junga i rozwinęły ją w kwestii hierarchii poszczególnych preferencji w każdym typie osobowości, dodając wymiar opisujący nastawienie do świata zewnętrznego. Tak stworzyły wskaźnik MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), który pozwala poznać swoje mocne i słabe strony. Według nich każda osoba jest ekstrawertykiem (E) lub introwertykiem (I), /pliki/zdjecia/oso3.jpg doświadcza świata intuicyjnie (N) lub zmysłowo (S), w podejmowaniu decyzji kieruje się albo uczuciami (F), albo myśleniem (T), a do osiągania celów używa percepcji (P) albo osądu (J).

1. Wymiar introwersji lub ekstrawersji wskazuje, w jaki sposób dana osoba pożytkuje i zarządza swoją energią.

Introwertycy preferują spędzanie czasu samotnie lub w małej grupie, mają tendencję do bycia bardziej zdystansowanymi i rozważnymi. Ekstrawertyków pobudzają natomiast spotkania z ludźmi aktywnym, w ruchliwym otoczeniu. Są bardzo ekspresyjni, otwarci i rozmowni.

2. Wymiar poznania lub intuicji pokazuje, jak jednostka przetwarza informację i jak je wykorzystuje.

Ci, którzy określani są jako poznający, skupiają się głównie na swoich zmysłach i interesują się informacjami, które mogą bezpośrednio widzieć, słyszeć lub czuć. Często ich synonimem jest „praktyczność”. Z kolei ci, którzy wybierają intuicję, kierują się bardziej abstrakcyjnym myśleniem, są zainteresowani wzorami, teoriami i ich wyjaśnieniami. Mocniej koncentrują się na przyszłości i są opisywani jako „kreatywni”.

3. Wymiar myślenia lub odczuwania określa sposób, w jaki osoba podejmuje decyzje.

Myśliciele wykazują skłonności do decydowania za pomocą rozumu, preferują też logiczne, rozsądne rozwiązania. Ci zaś, którzy preferują odczuwanie, kierują się uczuciami, emocjami, /pliki/zdjecia/oso4.jpgpodejmują decyzje płynące z serca, są zainteresowani tym, jak ich wybór wpłynie na ludzi i czy jest zgodny z ich wartościami.

4. Wymiar osądzania lub obserwacji określa sposób, w jaki ludzie podchodzą do swojego życia.

Osądzający doceniają organizację i porządek; pochwalają rzeczy zaplanowane i nie lubią zmian w ostatniej chwili. Czują się komfortowo, kiedy podążają za zasadami. Obserwujący preferują natomiast elastyczność i spontaniczność; lubią mieć dużo możliwości i pozostawiać wiele rzeczy nieskończonych, by w każdej chwili mogli zmienić swoje wybory. Na koniec panie połączyły, podobnie jak Jung, przeciwieństwa w czteroliterowe zestawy, co dało im w konsekwencji, podobnie jak szwajcarskiemu psychiatrze, 16 absolutnie unikalnych typów osobowości, które przyporządkowały do 4 głównych grup:

1. analitycy: INTJ, INTP, ENTJ, ENTP

2. dyplomaci: INFJ, INFP, ENFJ, ENFP

3. strażnicy: ISTJ, ISFJ, ESTJ, ESFJ

4. odkrywcy: ISTP, ISFP, ESTP, ESFP.

Typy osobowości a praca

Business Insider w oparciu o książkę Paula D. Tiegera, Barbary Barron oraz Kelly Tieger pt. “Do What You Are: Discover the Perfect Career for You Through the Secrets of Personality Type” stworzył listę potencjalnych zawodów oraz miejsc, /pliki/zdjecia/oso5.jpgw których najlepiej odnalazłyby się osoby o danym typie osobowości, pomagając tym samym ludziom w skonkretyzowaniu ich ścieżki kariery. Według autorów tego opracowania…

Analitycy najlepiej odnajdą się w zawodach, w których potrzebna jest chłodna kalkulacja, umiejętność zarządzania oraz skłonności do logicznego myślenia (dyrektorzy, prawnicy, ekonomiści, doradcy finansowi, analitycy, przedsiębiorcy, deweloperzy, programiści czy naukowcy).

Dyplomaci powinni natomiast pomyśleć o zawodach, które dają możliwość kreatywnego działania czy też pracy z ludźmi, wymagającymi elokwencji i empatii (terapeuci, pisarze, graficy, dziennikarze, konsultanci, managerzy).

Strażników widzi się w zawodach wymagających zobowiązań, praktycznych decyzji, dbania o innych ludzi czy też pomagania im (sędziowie, farmaceuci, agenci, urzędnicy, księgowi, sprzedawcy, nauczyciele, bibliotekarze czy pracownicy służby zdrowia).

Odkrywcy z kolei z pewnością odnajdą się w zawodach, w których wymagane jest myślenie kryzysowe, wszechstronność, umiejętność współpracy z ludźmi i szybkość działania (lekarze, piloci, detektywi, aktorzy, opiekuni społeczni, projektanci, masażyści czy fizjoterapeuci).

Warto pamiętać o tym, że typy osobowości nie selekcjonują ludzi, nie dzielą ich na lepszych i gorszych, a mówią jedynie o wyjątkowości każdego człowieka, dając mu wskazówkę, jak ma sobie radzić w konkretnych sytuacjach, jaką ścieżkę kariery powinien dla siebie wybrać oraz jak najefektywniej wykorzystać swój potencjał w miejscu pracy.

Grafika:

Oceń tekst
  • Średnia ocen 5.3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Średnia ocena: 5.3 /16 wszystkich

Komentarze [0]

Jeszcze nikt nie skomentował. Chcesz być pierwszy?

Dodaj komentarz

Możesz używać składni Textile Lite

Aby wysłać formularz, kliknij na słonia (zabezpieczenie przeciw botom)

Najaktywniejsi dziennikarze

Luna 94luna
Komso 29komso
Artemis 23artemis
Gutek 22gutek
Hush 9hush

Publikujemy także w:

Liczba osób aktualnie czytających Lessera

Znalazłeś błąd? - poinformuj nas o tym!
Copyright © Webmastering LO Tarnobrzeg 2018
Do góry